LuatVietnam

stop-check Tăng giá tối đa cho một đơn vị máu toàn phần English attachment

Thông tư số 17/2020/TT-BYTstatus1 ngày 12/11/2020 của Bộ Y tế quy định giá tối đa và chi phí phục vụ cho việc xác định giá một đơn vị máu toàn phần và chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn (1 trang)
Posted: 19/11/2020 10:13:01 AM | Latest updated: 23/7/2023 6:34:49 AM (GMT+7)

Thông tư điều chỉnh tăng mức giá tối đa cho một đơn vị máu toàn phần và chế phẩm máu.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.

Thay thế Thông tư số 05/2017/TT-BYTstatus1 ngày 14/4/2017 và Thông tư số 20/2018/TT-BYTstatus1 ngày 30/8/2018.

Ghi chú về hiệu lực
Hết hiệu lực kể từ ngày 15/9/2023, thay thế bằng Thông tư số 15/2023/TT-BYT ngày 20/7/2023.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực 1-Jan-2021
Hết hiệu lực 15-Sep-2023
Văn bản thay thế

follow 15/2023/TT-BYT - Tăng mức giá tối đa cho một đơn vị máu toàn phần English attachment

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian