LuatVietnam

blue-check Tăng hệ số điều chỉnh giá đất tại TP. HCM trong năm 2023 English attachment

Quyết định số 05/2023/QĐ-UBND ngày 17/1/2023 của UBND TP. HCM quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (9 trang)
Posted: 31/1/2023 9:18:14 AM | Latest updated: 27/2/2023 3:04:29 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5628 | Vietlaw: 600
LuatVietnam

Quyết định công bố hệ số điều chỉnh giá đất dùng để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong năm 2023 tại TP. HCM.

Theo đó, hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 tại TP. HCM đã được điều chỉnh tăng so với năm 2022. Chi tiết xem tại Điều 2, Điều 3.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 27/01/2023 và thay thế Quyết định số 53/2021/QĐ-UBNDstatus1 ngày 22/12/2021.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 27-Jan-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5628

Tệp đính kèm

enflag pdficon QD05_17012023UBNDHCM[E].pdf

Dòng thời gian

Bảng giá đất

blue-check Tăng hệ số điều chỉnh giá đất tại TP. HCM trong năm 2023 English attachment
blue-check Bảng giá đất 2020 - 2024 tại TP. HCM
blue-check Giá đất Khu công nghiệp Hòa Phú (Vĩnh Long): 102.000 đồng/m2