LuatVietnam

Tăng lương có phải ký lại HĐLĐ?

Cập nhật 5/5/2023 | Đăng tải: LVN.5695

hoi Hữu Tâm
Tôi mới được công ty tăng lương nhưng không thấy bộ phận nhân sự cập nhật vào phụ lục hợp đồng hay thông báo ký lại hợp đồng lao động mới.
Trưởng phòng nhân sự nói sẽ gộp chung danh sách những người được tăng lương vào trong một quyết định cho gọn, không cần ký lại hợp đồng. Xin hỏi công ty làm như vậy có đúng quy định không?

luat Luật sư Võ Đan mạch - Công ty Luật TNHH MTV TA PHA:

Tiền lương là một trong những nội dung cơ bản của hợp đồng lao động theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 21 Bộ luật Lao động năm 2019. Theo đó, hợp đồng lao động được ký giữa người lao động và người sử dụng lao động phải thỏa thuận rõ mức lương theo công việc hoặc chức danh, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

Khi có sự thay đổi về tiền lương thì hợp đồng lao động cũ cần phải được điều chỉnh lại một phần nội dung. Việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động phải tuân thủ quy định tại Điều 33 Bộ luật Lao động năm 2019. Trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động, nếu bên nào có yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng thì phải báo cho bên kia biết trước ít nhất 3 ngày làm việc về nội dung cần sửa đổi, bổ sung.

Trường hợp hai bên thỏa thuận được thì việc sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động sẽ được tiến hành bằng việc ký kết phụ lục hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới.

Thực tế, mặc dù mục đích của quyết định tăng lương, phụ lục hợp đồng và hợp đồng lao động đều nhằm điều chỉnh tiền lương cho người lao động, nhưng các giấy tờ này lại khác nhau về tính chất ràng buộc.

Cụ thể, quyết định tăng lương do người sử dụng lao động đơn phương ban hành với một mình chữ ký của người sử dụng mà không có sự thỏa thuận, ràng buộc giữa các bên. Còn phụ lục hợp đồng hoặc hợp đồng lao động mới, các nội dung trong văn bản đều phải được người lao động và người sử dụng lao động thống nhất trước. Khi đặt bút ký tức là hai bên đã đạt được sự đồng thuận và có giá trị pháp lý ràng buộc quyền và nghĩa vụ giữa các bên.

Như vậy, khi tăng lương cho người lao động, người sử dụng lao động không thể thay thế bằng quyết định tăng lương, mà phải ký phụ lục hợp đồng hoặc hợp đồng lao động mới.

Nguồn: VNExpress
Xem thêm

Tiền lương

otvet Có được bố trí nghỉ bù thay cho việc trả lương tăng ca?
otvet Công chức làm việc theo hợp đồng được tăng lương từ 1/7/2023
otvet Tăng lương có phải ký lại HĐLĐ?
otvet Cách tính phụ cấp độc hại theo giờ làm việc
otvet Đóng cửa chi nhánh, có phải trả trợ cấp mất việc cho người lao động?
otvet Công chức được tính trợ cấp thôi việc như thế nào?
otvet Ngày công tính lương được quy định thế nào?
otvet Công ty có được trừ lương nếu người lao động không đạt doanh số?
otvet Doanh nghiệp và người lao động được tự thỏa thuận mức tạm ứng lương ngày tết
otvet Giáo viên hợp đồng có được trả lương dạy thêm giờ?
otvet Lương nhân viên bắt buộc phải bảo mật hay được phép công khai?
otvet Lao động thử việc có được hưởng lương tháng 13?
otvet Osin được hưởng lương tối thiểu bao nhiêu?
otvet Lương tháng 13 do doanh nghiệp quy định, pháp luật không bắt buộc
otvet Cách tính mức lương cho giáo viên mới ra trường
otvet Công nhân lao động có được tăng lương theo lương cơ sở?
otvet Lao động thử việc có được trả BHXH vào lương?
otvet Có được hưởng trợ cấp chuyển vùng khi cơ quan dời trụ sở đến vùng đặc biệt khó khăn?
otvet Những điều cần biết về mức lương tối thiểu mới
otvet Thưởng tết dương lịch phụ thuộc vào chính sách riêng của mỗi công ty