LuatVietnam

blue-check Tăng phí thẩm định, cấp phép trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm kể từ 1/8/2023

Công văn số 8345/QLD-VP ngày 28/7/2023 của Cục Quản lý Dược về thông báo mức thu phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm (3 trang)
Posted: 31/7/2023 9:22:07 AM | Latest updated: 31/7/2023 11:45:06 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5752
LuatVietnam

Cục Quản lý Dược công bố kèm theo văn bản này Biểu mức thu phí áp dụng kể từ ngày 1/8/2023 trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm để các công ty, cá nhân thực hiện.

Đây là mức phí mới được quy định tại Thông tư số 41/2023/TT-BTC và đã được điều chỉnh tăng so với mức phí cũ tại Thông tư số 277/2016/TT-BTCstatus1 và Thông tư số 114/2017/TT-BTCstatus1 .

Bao gồm các loại phí sau: phí thẩm định cấp phép lưu hành, nhập khẩu, xác nhận, công bố trong lĩnh vực dược phẩm, mỹ phẩm và phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề, kinh doanh thuộc lĩnh vực dược, mỹ phẩm.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5752

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu