LuatVietnam

blue-check Tặng quà cho nhân viên, trường hợp nào phải khấu trừ thuế TNCN? English attachment

Công văn số 40222/CTHN-TTHT ngày 16/8/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc xác định thu nhập chịu thuế TNCN từ quà tặng, trúng thưởng (3 trang)
Posted: 18/8/2022 7:41:22 AM | Latest updated: 12/9/2022 5:07:30 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5529
LuatVietnam

Theo quy định tại Thông tư 111/2013/TT-BTCstatus2 , khi tặng quà bằng hiện vật cho công nhân viên lao động, tùy trường hợp Công ty sẽ phải hoặc không phải khấu trừ thuế TNCN.

Nếu quà tặng mang tính chất tiền lương, tiền công (trả thay lương) theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTCstatus2 thì giá trị quà tặng phải khấu trừ thuế TNCN theo diện tiền lương.

Nếu quà tặng không phải trả thay lương, đồng thời không thuộc các trường hợp là chứng khoán, phần vốn góp, bất động sản, tài sản phải đăng ký sở hữu... theo quy định tại khoản 10 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTCstatus2 thì được miễn khấu trừ thuế.

Nếu quà tặng nhận được do trúng thưởng các cuộc thi, trò chơi,... theo quy định tại khoản 6 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTCstatus2 thì khấu trừ thuế TNCN theo hướng dẫn tại Điều 15 (khấu trừ 10% trên phần giá trị quà tặng vượt 10 triệu đồng).

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5529

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV40222-16082022CTHN[VLO].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Thuế Thu nhập cá nhân

blue-check Các trường hợp tặng quà cho nhân viên phải tính thuế TNCN
blue-check Trả phí dịch vụ cho cá nhân phải khấu trừ 10% thuế
blue-check Tiền thuê nhà cho người lao động vẫn đang chịu thuế TNCN theo hạn mức 15% English attachment
blue-check Chi thưởng cho từng người lao động phải khấu trừ thuế
blue-check Tặng quà cho nhân viên, trường hợp nào phải khấu trừ thuế TNCN? English attachment
blue-check BĐS nhận tặng cho từ anh chị em theo ủy quyền có được miễn thuế TNCN?
blue-check Miễn khấu trừ thuế TNCN khi chi thưởng cho cá nhân đại diện nhận thay tập thể
blue-check Hồ sơ miễn, giảm thuế TNCN theo Hiệp định cần nộp cho thuế trước khi thực hiện hợp đồng
blue-check Từ 1/7/2022, bắt buộc sử dụng chứng từ khấu trừ thuế điện tử
blue-check Lương tăng ca chỉ được miễn thuế TNCN phần phụ trội
blue-check Không phát sinh chi trả thu nhập có phải nộp tờ khai thuế TNCN?
blue-check Trụ sở chính chỉ phải phân bổ thuế TNCN khi trả lương thay chi nhánh ngoài tỉnh
blue-check Từ 1/1/2022, trả lương cho nhân viên của chi nhánh ngoài tỉnh phải phân bổ thuế TNCN
blue-check Cá nhân hành nghề tư vấn, thiết kế phải nộp thuế bao nhiêu?
blue-check Thuê người giao nhận hàng hóa, phải khấu trừ 10% thuế TNCN nếu không có HĐLĐ
blue-check Phụ cấp ăn trưa, trường hợp nào bị tính thuế TNCN?
blue-check Sửa đổi quy định về khai nộp thuế của cá nhân kinh doanh English attachment
blue-check Miễn khấu trừ thuế TNCN các khoản chi phí COVID trả thay người lao động English attachment
blue-check Trả thu nhập cho cá nhân ký hợp đồng dịch vụ phải khấu trừ thuế 10%
blue-check Tặng quà cho nhân viên có phải khấu trừ thuế TNCN?