LuatVietnam

blue-check Tặng quà loại nào cho nhân viên phải khấu trừ thuế TNCN?

Công văn số 33037/CTHN-TTHT ngày 15/5/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế TNCN (3 trang)
Posted: 16/5/2023 10:09:56 AM | Latest updated: 16/5/2023 11:27:36 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5699
LuatVietnam

Trường hợp Công ty có tặng quà cho nhân viên sau khi kết thúc HĐLĐ, nếu quà tặng đó không thuộc các hình thức quà tặng quy định tại khoản 10 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTCstatus2 thì không phải khấu trừ thuế TNCN.

Tuy nhiên, nếu thuộc các hình thức quà tặng quy định tại khoản 10 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTCstatus2 (gồm: chứng khoán, phần vốn góp, bất động sản, tài sản phải đăng ký sở hữu) thì phải khấu trừ thuế TNCN.

Căn cứ tính thuế theo quy định tại Điều 16 Thông tư 111/2013/TT-BTCstatus2 (áp dụng thuế suất 10% trên phần trị giá quà tặng vượt 10 triệu đồng).

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5699

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Thuế Thu nhập cá nhân

blue-check Trả thưởng cho người chơi gameshow phải khấu trừ thuế phần giải thưởng vượt 10 triệu đồng
blue-check Tặng quà loại nào cho nhân viên phải khấu trừ thuế TNCN?
blue-check Trúng giải thưởng do Công ty tổ chức có phải nộp thuế TNCN?
blue-check Hướng dẫn khai thuế TNCN từ thừa kế, quà tặng
blue-check Hướng dẫn khai thuế TNCN khi phát sinh thu nhập từ nước ngoài
blue-check Khen thưởng người lao động lập thành tích xuất sắc phải khấu trừ thuế
blue-check Tài liệu hướng dẫn cá nhân trực tiếp khai thuế
blue-check Các lưu ý về thuế TNCN khi thuê cá nhân quảng cáo sản phẩm
blue-check Chi thưởng cho cộng tác viên có phải khấu trừ thuế TNCN?
blue-check Cách xác định thuế TNCN phân bổ cho chi nhánh, địa điểm kinh doanh ngoài tỉnh
blue-check Lưu ý về thuế TNCN khi chi hỗ trợ, tặng quà, phát thưởng cho nhân viên
blue-check Cần biết về chứng từ khấu trừ thuế điện tử
blue-check Tặng quà cho nhân viên phải xuất hóa đơn và tính thuế TNCN
blue-check Trả lương cho nhân viên chi nhánh ngoài tỉnh, công ty mẹ khai nộp thuế TNCN như thế nào?
blue-check Số thuế TNCN khai thiếu sẽ phải nộp phạt 20% English attachment
blue-check Chi nhánh có phải phân bổ thuế TNCN nếu trực tiếp trả lương cho các địa điểm kinh doanh?
blue-check Chính thức miễn nộp tờ khai thuế TNCN của tháng/quý không chi trả thu nhập
blue-check Trực tiếp nhận lương từ nước ngoài phải tự khai, tự nộp thuế TNCN English attachment
blue-check Các trường hợp tặng quà cho nhân viên phải tính thuế TNCN English attachment
blue-check Trả phí dịch vụ cho cá nhân phải khấu trừ 10% thuế