LuatVietnam

blue-check Thảo luận của Chính phủ về các dự án sửa đổi Luật CCCD, CAND, Luật tổ chức tín dụng

Nghị quyết số 03/NQ-CP ngày 6/1/2023 của Chính phủ về phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 12 năm 2022 (9 trang)
Posted: 9/1/2023 1:09:02 PM | Latest updated: 11/1/2023 3:39:10 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5622
LuatVietnam

Nghị quyết công bố nội dung thảo luận của Chính phủ trong phiên họp tháng 12/2022 đối với các dự án, đề án xây dựng pháp luật, gồm:

- Dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi);

- Đề nghị xây dựng Luật Căn cước công dân (sửa đổi);

- Đề nghị xây dựng Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi);

- Đề nghị xây dựng Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp;

- Đề nghị xây dựng Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

blue-check 374/CT-TTgTăng cường công tác huy động các nguồn vốn đầu tư xây dựng.

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5622

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Quản lý Nhà nước

blue-check Thảo luận của Chính phủ về các dự án sửa đổi Luật CCCD, CAND, Luật tổ chức tín dụng
light-check Tổ chức KH&CN công lập tự chủ tài chính phải thành lập Hội đồng quản lý
light-check Hướng dẫn thực hiện dự toán NSNN năm 2023
blue-check Từ 1/12/2022, Bộ Công thương được giao quyền quản lý lĩnh vực logistics
blue-check 30 văn bản do Thủ tướng ban hành được công bố bãi bỏ
blue-check Danh mục và thời hạn trình ban hành văn bản hướng dẫn thi hành các Luật mới thông qua
blue-check Nội quy mới về kỳ họp Quốc hội
light-check Luật Phòng chống rửa tiền 2022 English attachment
blue-check Hướng dẫn chuẩn hóa dữ liệu tài sản công trên phần mềm mới
blue-check Về yêu cầu cung cấp thông tin đăng tải trên Trang điện tử về tài sản công
blue-check Danh sách các tài khoản thu NSNN tại Ngân hàng thương mại
blue-check Quyền hạn mới của Bộ Kế hoạch và Đầu tư English attachment
blue-check Điều kiện thành lập đơn vị sự nghiệp trong lĩnh vực công thương
blue-check Về phương án tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập trong năm 2022
blue-check Các giải pháp chủ yếu của TP. HCM để hạn chế thất thoát tài sản công
blue-check Các đơn vị không khắc phục sai phạm trong thu chi NSNN năm 2020 sẽ bị dừng cấp ngân sách
blue-check Bãi bỏ Quy chế phối hợp quản lý các công ty đòi nợ trên địa bàn TP. HCM
blue-check 05 Luật và 17 Nghị quyết đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 3
blue-check Luật Cảnh sát cơ động 2022
blue-check Các luật đất đai, nhà ở, đấu thầu, kinh doanh BĐS sẽ được sửa đổi trong năm 2022 và 2023 English attachment