LuatVietnam

blue-check Thay mới 120 quy trình thủ tục trong lĩnh vực văn hóa, thể thao tại Hà Nội

Quyết định số 1533/QĐ-UBND ngày 10/5/2022 của UBND TP. Hà Nội về việc phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn Thành phố (636 trang)
Posted: 17/5/2022 9:48:10 AM | Latest updated: 18/5/2022 1:21:33 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5455
LuatVietnam

Quyết định thay mới 120 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao trên địa bàn TP. Hà Nội.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Thay thế Quyết định số 1912/QĐ-UBND ngày 28/04/2021, Quyết định số 4103/QĐ-UBNDstatus1 ngày 07/09/2021 và Quyết định số 4221/QĐ-UBND ngày 22/09/2021.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực 10-May-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5455
Tệp đính kèm
Dòng thời gian

Văn hóa - Thể thao