LuatVietnam

blue-check Thay mới 14 quy trình thủ tục cấp phép hoạt động bưu chính, xuất bản tại TP. HCM

Quyết định số 4646/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND TP. HCM về việc phê duyệt quy trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông (110 trang)
Posted: 31/1/2023 9:55:14 AM | Latest updated: 2/2/2023 1:52:14 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5629
LuatVietnam

Quyết định ban hành 14 quy trình giải quyết thủ tục hành chính đã được tái cấu trúc tại TP. HCM trong lĩnh vực báo chí, bưu chính, viễn thông, bao gồm:

1. Cấp giấy phép bưu chính

2. Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính

3. Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn

4. Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính

5. Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

6. Sửa đổi, bổ sung văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính

7. Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

8. Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh (TVRO)

9. Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh (TVRO)

10. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

11. Cấp giấy phép xuất bản bản tin

12. Cho phép họp báo (nước ngoài)

13. Văn bản chấp thuận thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin

14. Cấp phép Hội nghị, Hội thảo quốc tế

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bãi bỏ quy trình số 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16 tại Quyết định số 3358/QĐ-UBND ngày 16/9/2020.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 30-Dec-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5629

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Viễn thông

blue-check Chế độ báo cáo định kỳ mới trong lĩnh vực chứng thực, viễn thông, internet, xuất bản
blue-check Quy chế đóng góp Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích của doanh nghiệp viễn thông English attachment
blue-check Thuê đường truyền của nước ngoài được miễn trích nộp thuế GTGT
blue-check Các quy trình thủ tục mới trong lĩnh vực thông tin điện tử, xuất bản và bưu chính tại Hà Nội
blue-check Thay mới 14 quy trình thủ tục cấp phép hoạt động bưu chính, xuất bản tại TP. HCM
blue-check Thủ tục cấp phép sản xuất kênh chương trình truyền hình áp dụng từ 1/1/2023
light-check Quy chuẩn về an toàn điện đối với thiết bị đầu cuối viễn thông và công nghệ thông tin
blue-check Về phí hoạt động hàng năm đối với mạng viễn thông có sử dụng thuê bao nhưng không sử dụng băng tần
light-check Luật Tần số vô tuyến điện (sửa đổi năm 2022) English attachment
blue-check Quy định về chất lượng dịch vụ viễn thông công ích English attachment
blue-check Các chế tài dành cho việc quảng cáo bằng sim rác, sai sự thật
blue-check Thiết bị truyền dữ liệu và phát vô tuyến trong nước đã sản xuất được
blue-check Dịch vụ phát sóng chương trình truyền hình được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Các giải pháp ngăn chặn tin nhắn rác của Bộ TTTT
blue-check Thủ tục cấp giấy phép hoạt động bưu chính tại TP. HCM kể từ 21/6/2022
blue-check Dịch vụ truyền hình có được miễn thuế GTGT?
blue-check Sim chính chủ từ 1/8/2022 phải đảm bảo thông tin cá nhân khớp với Cơ sở dữ liệu dân cư
blue-check [Dự thảo] Luật Tần số vô tuyến điện sửa đổi năm 2020
blue-check Thủ tục cấp phép tham gia đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện
blue-check Nhiều quy định về kinh doanh dịch vụ bưu chính sẽ được sửa đổi từ 1/6/2022 English attachment