LuatVietnam

blue-check Thay mới 19 thủ tục cấp phép khai thác tài nguyên nước tại Hà Nội

Quyết định số 4184/QĐ-UBND ngày 21/8/2023 của UBND TP. Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tài nguyên nước trên địa bàn Thành phố Hà Nội (28 trang)
Posted: 23/8/2023 9:24:03 AM | Latest updated: 23/8/2023 12:04:47 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5772
LuatVietnam

Quyết định thay mới 19 thủ tục trong lĩnh vực Tài nguyên nước trên địa bàn TP. Hà Nội, bao gồm:

- 08 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND Thành phố về: cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất kinh doanh; tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; trả lại giấy phép tài nguyên nước... (chi tiết tại Phần I Phụ lục đính kèm).

- 09 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên & Môi trường về: đăng ký khai thác nước; đăng ký sử dụng tài nguyên nước; cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất; cấp giấy phép khai thác nước dưới đất; cấp giấy phép hành nghề khoan nước; ... (chi tiết tại Phần II Phụ lục đính kèm).

- 02 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện về: đăng ký khai thác nước dưới đất; đăng ký dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh (chi tiết tại Phần III Phụ lục đính kèm).

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bãi bỏ Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tài nguyên nước đã được công bố tại Quyết định số 1838/QĐ-UBND ngày 01/6/2022; Quyết định số 2181/QĐ-UBND ngày 12/4/2023; Quyết định số 2853/QĐ-UBND ngày 23/5/2023 và Quyết định số 3292/QĐ-UBND ngày 21/6/2023.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực 21-Aug-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5772

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu