LuatVietnam

blue-check Thay mới 34 thủ tục trong lĩnh vực Thông tin & Truyền thông tại Hà Nội

Quyết định số 4183/QĐ-UBND ngày 21/8/2023 của UBND TP. Hà Nội về việc phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc Thành phố Hà Nội (184 trang)
Posted: 23/8/2023 9:43:49 AM | Latest updated: 24/8/2023 8:06:02 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5771
LuatVietnam

Quyết định thay mới 34 Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Thông tin & Truyền thông trên địa bàn TP. Hà Nội, bao gồm:

- 17 Quy trình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin & Truyền thông Hà Nội về: đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh; cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp; thông báo thay đổi chủ sở hữu, địa chỉ trụ sở của doanh nghiệp đã được cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp; cấp giấy phép xuất bản bản tin; cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài; cấp giấy phép bưu chính... (Phụ lục I).

- 17 Quy trình thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện về: cấp giấy phép hoạt động in; cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm; cấp giấy đăng ký phát hành xuất bản phẩm; cấp giấy phép in xuất bản phẩm; đăng ký hoạt động bưu chính; cấp giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử công cộng;... (Phụ lục II).

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 153/QĐ-UBND ngày 06/01/2023.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực 21-Aug-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5771

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian