LuatVietnam

blue-check Thay mới bộ thủ tục cấp phép thành lập trường cao đẳng nghề

Quyết định số 445/QĐ-LĐTBXH ngày 30/5/2022 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính được bãi bỏ về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (141 trang)
Posted: 31/5/2022 3:35:48 PM | Latest updated: 3/6/2022 11:27:33 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5463
LuatVietnam

Quyết định ban hành mới và sửa đổi nhiều thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp căn cứ theo Nghị định 24/2022/NĐ-CP, áp dụng kể từ ngày 1/6/2022, bao gồm:

- Cấp phép thành lập phân hiệu của trường cao đẳng, trung cấp nghề;

- Chấm dứt hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài của trường cao đẳng, trung cấp nghề;

- Thành lập trường cao đẳng, trung cấp nghề;

- Chia, tách, sáp nhập trường cao đẳng, trung cấp nghề;

- Giải thể trường cao đẳng, trung cấp nghề;

- Đổi tên trường cao đẳng, trung cấp nghề;

- Cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập trường cao đẳng có vốn góp nước ngoài;

...

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2022.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Jun-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5463

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Dạy nghề

light-check Hướng dẫn tư vấn nghề nghiệp cho sinh viên trường nghề English attachment
blue-check Thay mới thủ tục thành lập, chia tách trường trung cấp nghề tại Hà Nội
blue-check Các thủ tục mới về thành lập trường trung cấp nghề tại TP. HCM
blue-check Điều kiện cho phép các trường dạy nghề được linh hoạt quy mô tuyển sinh
blue-check Thay mới bộ thủ tục cấp phép thành lập trường cao đẳng nghề
blue-check Chương trình bồi dưỡng chứng chỉ sư phạm dạy nghề (áp dụng từ 1/6/2022) English attachment
blue-check Điều kiện liên kết đào tạo nghề kể từ 20/5/2022
blue-check Các loại kiến thức và kỹ năng bổ trợ bắt buộc phải lồng ghép vào chương trình đào tạo nghề
blue-check "Đào tạo nghề" được miễn nộp thuế GTGT
blue-check Một số lưu ý khi sáp nhập trường dạy nghề
blue-check Điều kiện thi tốt nghiệp trực tuyến đối với học sinh trường nghề
blue-check 116 định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo nghề nghiệp
blue-check Dạy "kỹ năng làm việc" có được miễn thuế GTGT?
blue-check Dịch vụ bồi dưỡng nghề nghiệp được miễn thuế GTGT
blue-check Các trường dạy nghề phải tự đánh giá và bảo đảm chất lượng dạy nghề
blue-check Bộ Lao động yêu cầu không tăng học phí đào tạo nghề năm học 2021-2022
blue-check 03 chứng chỉ nghề của nước ngoài tương đương với chứng chỉ dạy nghề bậc cao đẳng English attachment
blue-check Thay mới Danh mục ngành nghề đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, trung cấp
blue-check 86 định mức kinh tế - kỹ thuật đào tạo trung cấp, cao đẳng dành cho 46 ngành nghề English attachment
blue-check 78 danh mục thiết bị dạy nghề tối thiểu của 41 ngành nghề English attachment