LuatVietnam

blue-check Thay mới bộ thủ tục cấp phép thành lập trường cao đẳng nghề

Quyết định số 445/QĐ-LĐTBXH ngày 30/5/2022 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính được bãi bỏ về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (141 trang)
Posted: 31/5/2022 3:35:48 PM | Latest updated: 3/6/2022 11:27:33 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5463
LuatVietnam

Quyết định ban hành mới và sửa đổi nhiều thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp căn cứ theo Nghị định 24/2022/NĐ-CP, áp dụng kể từ ngày 1/6/2022, bao gồm:

- Cấp phép thành lập phân hiệu của trường cao đẳng, trung cấp nghề;

- Chấm dứt hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài của trường cao đẳng, trung cấp nghề;

- Thành lập trường cao đẳng, trung cấp nghề;

- Chia, tách, sáp nhập trường cao đẳng, trung cấp nghề;

- Giải thể trường cao đẳng, trung cấp nghề;

- Đổi tên trường cao đẳng, trung cấp nghề;

- Cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập trường cao đẳng có vốn góp nước ngoài;

...

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2022.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực 1-Jun-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5463
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Dạy nghề