LuatVietnam

light-check Thay mới các mẫu đơn, giấy phép trong hoạt động điện ảnh

Thông tư số 17/2022/TT-BVHTTDL ngày 27/12/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định các mẫu văn bản trong hoạt động điện ảnh (28 trang)
Posted: 3/1/2023 9:36:03 AM | Latest updated: 4/1/2023 8:19:43 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5616
LuatVietnam

Các mẫu văn bản trong hoạt động điện ảnh được ban hành kèm Thông tư này bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ quay phim sử dụng bối cảnh tại Việt Nam (Mẫu số 01 Phụ lục I);

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép phân loại phim (Mẫu số 02 Phụ lục I);

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép tổ chức liên hoan phim/liên hoan phim chuyên ngành, chuyên đề/giải thưởng phim/cuộc thi phim tại Việt Nam (Mẫu số 03 Phụ lục I);

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép tổ chức chương trình phim/tuần phim tại Việt Nam (Mẫu số 04 Phụ lục I);

- Giấy phép phân loại phim (Phụ lục II);

- Thông báo danh sách phim phổ biến và kết quả phân loại phim trên không gian mạng (Mẫu số 01 Phụ lục III);

- Thông báo nội dung, chương trình chiếu phim tại địa điểm công cộng (Mẫu số 02 Phụ lục III);

- Thông báo thay đổi tên phim đã được cấp Giấy phép phân loại phim (Mẫu số 03 Phụ lục III);

- Thông báo kế hoạch tổ chức liên hoan phim/liên hoan phim chuyên ngành, chuyên đề/giải thưởng phim/cuộc thi phim/chương trình phim/tuần phim tại Việt Nam (Mẫu số 04 Phụ lục III);

- Thông báo kết quả thực hiện liên hoan phim/liên hoan phim chuyên ngành, chuyên đề/giải thưởng phim/cuộc thi phim/chương trình phim/tuần phim tại Việt Nam (Mẫu số 05 Phụ lục III);

- Thông báo nội dung và kế hoạch tổ chức chương trình phim/tuần phim Việt Nam tại nước ngoài (Mẫu số 06 Phụ lục III);

- Mẫu cam kết không vi phạm những nội dung và hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động điện ảnh (Phụ lục IV).

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2023 và bãi bỏ Thông tư số 11/2011/TT-BVHTTDLstatus3 ngày 19/9/2011.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 15-Feb-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5616

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Văn hóa - Thể thao

blue-check Thay mới thủ tục cấp phép kinh doanh karaoke, vũ trường (tại TP. HCM)
blue-check Quy định chi tiết Luật Điện ảnh 2022 English attachment
light-check Thay mới các mẫu đơn, giấy phép trong hoạt động điện ảnh
blue-check Danh mục TTHC chuẩn hóa năm 2022 thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch
blue-check Thay mới Quy trình cấp phép nhập khẩu bản ghi âm, ghi hình biểu diễn nghệ thuật
blue-check Sửa đổi quy định về cấp phép nhập khẩu phim English attachment
blue-check Thay mới thủ tục cấp phép tổ chức các cuộc thi, chương trình biểu diễn nghệ thuật tại TP. HCM
blue-check Đã có Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội
blue-check Danh mục TTHC về văn hóa, thể thao, du lịch được ưu tiên thực hiện trực tuyến năm 2022
blue-check Quy định mới về cấp phép và quản lý kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng English attachment
blue-check Luật Điện ảnh 2022 English attachment
light-check Luật Thi đua, khen thưởng 2022 English attachment
blue-check Sửa đổi quy trình, biểu mẫu về giám định tư pháp trong lĩnh vực văn hóa English attachment
blue-check Thay mới 120 quy trình thủ tục trong lĩnh vực văn hóa, thể thao tại Hà Nội
blue-check Các trường hợp phải hoàn trả tiền cho người mua vé số Vietlott
blue-check Thay mới các thủ tục trong lĩnh vực văn hóa tại Hà Nội
blue-check Các tỉnh sẽ tự cân nhắc việc mở cửa lại quán karaoke, vũ trường tùy tình hình dịch English attachment
blue-check Thủ tục cấp phép kinh doanh trò chơi điện tử dành cho người nước ngoài từ 10/2/2022
blue-check [Hà Nội] Các nhà hát, rạp chiếu phim được mở cửa lại từ 10/2/2022
blue-check Quy trình giải quyết hồ sơ cấp phép kinh doanh karaoke, vũ trường tại TP. HCM