LuatVietnam

blue-check Thay mới các thủ tục cấp phép buôn bán phân bón, xác nhận bảng kê lâm sản và chứng nhận ATTP tại Hà Nội

Quyết định số 1388/QĐ-UBND ngày 8/3/2023 của UBND TP. Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Bảo vệ thực vật; Thú y; Lâm nghiệp; Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hà Nội (19 trang)
Posted: 9/3/2023 7:41:11 AM | Latest updated: 9/3/2023 10:11:32 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5653
LuatVietnam

Quyết định thay mới 14 thủ tục hành chính tại Hà Nội trong các lĩnh vực: cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón; cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật; xác nhận bảng kê lâm sản; cấp giấy chứng nhận ATTP đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bãi bỏ thủ tục hành chính số 08, 09, 19, 20, 21, 26, 29, 30, 32, 33, 36, 71, 72, 80, 98 mục I tại phụ lục kèm theo Quyết định số 4527/QĐ-UBNDstatus2 ngày 21/10/2022; số 01, 02, 03, mục II tại phụ lục kèm theo Quyết định số 4780/QĐ-UBNDstatus2 ngày 30/11/2022.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 7-Mar-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5653

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Thủ tục hành chính

blue-check 123 thủ tục sửa đổi trong lĩnh vực công thương tại Tp.Hà Nội
blue-check Các thủ tục hành chính sẽ được giải quyết liên thông tại Hà Nội trong năm 2023
light-check Định mức chi phí thẩm định cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao
blue-check 16 thủ tục mới trong lĩnh vực phân bón, kiểm dịch, ATTP tại Hà Nội
blue-check Đã bỏ yêu cầu nộp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục thuế
blue-check Các quy định về nộp, xuất trình sổ hộ khẩu khi giải quyết TTHC sẽ sớm được bãi bỏ
blue-check Các thủ tục thuế và hải quan sẽ được gỡ bỏ quy định nộp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú
blue-check Danh mục 267 TTHC sẽ được bỏ yêu cầu nộp giấy tờ về cư trú
blue-check Hà Nội chấn chỉnh việc công chức đòi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi giải quyết TTHC
blue-check Thay mới các thủ tục cấp phép buôn bán phân bón, xác nhận bảng kê lâm sản và chứng nhận ATTP tại Hà Nội
blue-check 12 thủ tục mới về cấp phép sản xuất, mua bán rượu, thuốc lá, chai LPG tại TP. HCM
blue-check Danh mục TTHC được tiếp nhận tại Bộ phận một cửa Bộ Tài chính
blue-check Các thủ tục hành chính về bức xạ, công bố hợp quy, chuyển giao công nghệ tại Tp. Hà Nội
blue-check Gỡ bỏ quy định về nộp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú cho hàng loạt thủ tục hành chính English attachment
blue-check Bãi bỏ 08 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ TP. Hà Nội
blue-check Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính thuế thời gian tới
blue-check Danh mục mới về TTHC được tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa Bộ Giao thông vận tải
blue-check Phê duyệt các phương án ủy quyền giải quyết TTHC tại Hà Nội
blue-check Các giải pháp đẩy mạnh cắt giảm điều kiện kinh doanh và TTHC
blue-check Đề án xây dựng Mô hình mới về Bộ phận một cửa của TP. Hà Nội