LuatVietnam

blue-check Thay mới các thủ tục khám giám định mức độ khuyết tật

Quyết định số 3178/QĐ-BYT ngày 11/8/2023 của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Thông tư liên tịch 34/2012/TTLT-BYT-BLĐTBXHstatus2 ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định chi tiết về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng Giám định y khoa thực hiện (24 trang)
Posted: 14/8/2023 7:29:51 AM | Latest updated: 15/8/2023 10:34:49 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5763
LuatVietnam

Quyết định thay mới các thủ tục khám giám định mức độ khuyết tật được quy định tại Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-BYT-BLĐTBXHstatus2 gồm:

1. Khám giám định phúc quyết mức độ khuyết tật đối với trường hợp người khuyết tật, đại diện hợp pháp của người khuyết tật không đồng ý với kết luận của Hội đồng Giám định y khoa cấp tỉnh

2. Khám giám định mức độ khuyết tật đối với trường hợp người khuyết tật hoặc đại diện hợp pháp của người khuyết tật (bao gồm cá nhân, cơ quan, tổ chức) không đồng ý với kết luận của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật

3. Khám giám định đối với trường hợp người khuyết tật hoặc đại diện hợp pháp của người khuyết tật (cá nhân, cơ quan, tổ chức) có bằng chứng xác thực về việc xác định mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật không khách quan, không chính xác

4. Khám giám định phúc quyết mức độ khuyết tật đối với trường hợp người khuyết tật hoặc đại diện người khuyết tật (cá nhân, cơ quan, tổ chức) không đồng ý với kết luận của Hội đồng Giám định y khoa đã ban hành Biên bản khám giám định

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành. Tám thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 4760/QĐ-BYT ngày 09/11/2015 hết hiệu lực.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực 11-Aug-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5763

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Lược đồ

Không có dữ liệu

Dòng thời gian

Không có dữ liệu