LuatVietnam

blue-check Thay mới Danh mục báo cáo định kỳ thuộc lĩnh vực khoa học & công nghệ

Quyết định số 935/QĐ-BKHCN ngày 7/6/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Danh mục báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ (15 trang)
Posted: 16/6/2022 7:51:15 AM | Latest updated: 16/6/2022 4:10:47 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5474
LuatVietnam

Các chế độ báo cáo liên quan đến doanh nghiệp được thay mới tại Quyết định này bao gồm:

- Báo cáo tình hình thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ thuộc danh mục hạn chế chuyển giao

- Báo cáo kết quả hoạt động ứng dụng công nghệ cao

- Báo cáo kết quả hoạt động của doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao

- Báo cáo tình hình giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng

- Báo cáo tình hình hoạt động của cơ sở KH&CN

- Báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả KH&CN

- Báo cáo tình hình sản xuất, nhập khẩu phương tiện đo

- Báo cáo hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo

- Báo cáo tình hình hoạt động tư vấn/hoạt động đánh giá hệ thống quản lý chất lượng

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3077/QĐ-BKHCN ngày 23/10/2019.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực 7-Jun-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5474
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Khoa học - Công nghệ