LuatVietnam

blue-check Thay mới Danh mục báo cáo định kỳ thuộc lĩnh vực khoa học & công nghệ

Quyết định số 935/QĐ-BKHCN ngày 7/6/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Danh mục báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ (15 trang)
Posted: 16/6/2022 7:51:15 AM | Latest updated: 16/6/2022 4:10:47 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5474
LuatVietnam

Các chế độ báo cáo liên quan đến doanh nghiệp được thay mới tại Quyết định này bao gồm:

- Báo cáo tình hình thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ thuộc danh mục hạn chế chuyển giao

- Báo cáo kết quả hoạt động ứng dụng công nghệ cao

- Báo cáo kết quả hoạt động của doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao

- Báo cáo tình hình giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng

- Báo cáo tình hình hoạt động của cơ sở KH&CN

- Báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả KH&CN

- Báo cáo tình hình sản xuất, nhập khẩu phương tiện đo

- Báo cáo hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo

- Báo cáo tình hình hoạt động tư vấn/hoạt động đánh giá hệ thống quản lý chất lượng

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3077/QĐ-BKHCN ngày 23/10/2019.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 7-Jun-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5474

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Khoa học - Công nghệ

light-check Quy định mới về trích lập Quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp
blue-check 06 nhóm giải pháp trọng tâm để phát triển thị trường KH&CN
blue-check Điều kiện ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp KH&CN
blue-check Những lưu ý đối với cơ sở được giao quản lý tài sản nghiên cứu KH&CN
blue-check Các dịch vụ KH&CN được áp dụng thuế GTGT 5%
blue-check Kế hoạch điều tra hoạt động đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp năm 2022
blue-check Thay mới Danh mục báo cáo định kỳ thuộc lĩnh vực khoa học & công nghệ
blue-check Thay mới thủ tục yêu cầu hỗ trợ từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ cấp bộ, tỉnh
blue-check Quy chế chi tiêu Quỹ phát triển khoa học & công nghệ từ 2022 English attachment
blue-check Chương trình nghiên cứu phát triển công nghệ cơ khí và tự động hóa tại Việt Nam đến 2030
blue-check Định hướng phát triển công nghệ trong các ngành, lĩnh vực đến 2030 English attachment
blue-check Dịch vụ khoa học công nghệ được hưởng thuế GTGT 5%
blue-check [TP. HCM] Bãi bỏ thủ tục cấp giấy phép hoạt động các Sàn giao dịch và Trung tâm công nghệ
blue-check Thay mới 16 chế độ báo cáo định kỳ thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ
blue-check Hướng dẫn việc chứng nhận doanh nghiệp KH&CN
blue-check Các dự án ứng dụng công nghệ cao được ưu tiên phát triển đến 2030
blue-check Quy chế quản lý hoạt động của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia
blue-check Thiết bị nghiên cứu khoa học trong nước chưa sản xuất mới được miễn thuế nhập khẩu
blue-check Thủ tục Công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại TP. HCM
blue-check Dịch vụ khoa học công nghệ loại nào được hưởng thuế GTGT 5%?