LuatVietnam

light-check Thay mới Danh mục ngành đào tạo đại học cấp IV

Thông tư số 09/2022/TT-BGDĐT ngày 6/6/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định Danh mục thống kê ngành đào tạo của giáo dục đại học (65 trang)
Posted: 14/6/2022 1:51:12 PM | Latest updated: 23/6/2022 2:48:52 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5475
LuatVietnam

Thông tư thay mới Danh mục ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được phát triển thêm cấp IV theo Quyết định số 01/2017/QĐ-TTg. Chi tiết xem Phụ lục I.

Danh mục này là căn cứ để xây dựng và thực hiện các quy định về mở ngành, tuyển sinh, đào tạo, kiểm định chất lượng, cấp và quản lý văn bằng trong giáo dục đại học.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/7/2022.

Thay thế Thông tư số 24/2017/TT-BGDĐTstatus3 ngày 10/10/2017 và Thông tư số 25/2017/TT-BGDĐTstatus3 ngày 10/10/2017.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực 22-Jul-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5475
Tệp đính kèm
Dòng thời gian

Giáo dục - Đào tạo