LuatVietnam

blue-check Thay mới Danh mục sản phẩm CNTT bắt buộc chứng nhận hợp quy English attachment

Thông tư số 2/2022/TT-BTTTT ngày 16/5/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông (41 trang)
Posted: 27/5/2022 1:40:25 PM | Latest updated: 13/6/2022 1:46:54 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5462 | Vietlaw: 564
LuatVietnam

Thông tư thay mới 02 Danh mục bao gồm:

1. Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy (Phụ lục I).

2. Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải công bố hợp quy (Phụ lục II).

Cần lưu ý, đối với sản phẩm có tích hợp chức năng của sản phẩm khác cũng thuộc Danh mục nhóm 2 thì phải thực hiện chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy đầy đủ các quy chuẩn kỹ thuật áp dụng cho sản phẩm được tích hợp.

Đối với sản phẩm thuộc đối tượng áp dụng của hai hay nhiều quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thì phải thực hiện chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy theo quy định của các quy chuẩn kỹ thuật đó.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2022.

Thay thế Thông tư số 11/2020/TT-BTTTTstatus1 ngày 14/5/20202 và Thông tư số 01/2021/TT-BTTTTstatus1 ngày 14/5/2021.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Jul-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5462

Tệp đính kèm

enflag pdficon TT02-16052022BTTTT[EN].pdf

Dòng thời gian

Công nghệ thông tin

blue-check Thay mới thủ tục cấp phép nhập khẩu thiết bị an toàn thông tin mạng
blue-check Quy định chi tiết về điều kiện đảm bảo an ninh mạng English attachment
blue-check Các phương án đảm bảo an toàn hệ thống thông tin theo từng cấp độ
blue-check Bổ sung nhiều thiết bị an toàn thông tin mạng phải xin giấy phép nhập khẩu English attachment
blue-check Xuất/nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự, hiện vẫn phải trình bản chính giấy phép để làm thủ tục
blue-check Sản phẩm, dịch vụ phần mềm vẫn đang thuộc diện không chịu thuế GTGT
blue-check Thay mới chỉ tiêu thống kê ngành viễn thông và công nghệ thông tin
blue-check Thay mới chế độ báo cáo thống kê định kỳ dành cho doanh nghiệp viễn thông và CNTT
blue-check Các tài liệu đo kiểm được dùng để công bố hợp quy sản phẩm CNTT
blue-check Đề án xây dựng Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh (IOC) giai đoạn 2022-2025
blue-check Chuẩn yêu cầu kỹ thuật đối với phần mềm Phòng, chống tấn công từ chối dịch vụ (Anti-DDosS)
blue-check Thay mới Danh mục sản phẩm CNTT bắt buộc chứng nhận hợp quy English attachment
blue-check Ngày 10/10 được chọn làm Ngày chuyển đổi số quốc gia
blue-check Hướng dẫn thiết lập ứng dụng dữ liệu đô thị liên thông trên nền GIS
blue-check "Cáp sợi quang" không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Mặt hàng cáp quang không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check 6 nền tảng số được ưu tiên phát triển trong năm 2022
blue-check Sẽ thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng tại các địa phương trong năm 2022
blue-check Chuẩn dữ liệu và phương thức gửi hồ sơ đến Cổng dịch vụ công của Kho bạc Nhà nước
blue-check Kế hoạch phát triển nền tảng địa chỉ số