LuatVietnam

light-check Thay mới Danh mục văn hóa phẩm cấm xuất/nhập khẩu English attachment

Thông tư số 09/2023/TT-BVHTTDL ngày 9/8/2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam (26 trang)
Posted: 10/8/2023 1:06:11 PM | Latest updated: 18/8/2023 10:05:03 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5761 | Vietlaw: 625
LuatVietnam

Thông tư ban hành mới các Danh mục hàng hóa kèm mã HS gồm:

1. Danh mục sản phẩm chuyên ngành văn hóa phải có giấy phép xuất khẩu (Phụ lục I)

2. Danh mục sản phẩm chuyên ngành văn hóa phải có giấy phép nhập khẩu (Phụ lục II)

3. Danh mục sản phẩm chuyên ngành văn hóa phải đáp ứng điều kiện xuất khẩu (Phụ lục III)

4. Danh mục sản phẩm chuyên ngành văn hóa phải đáp ứng điều kiện nhập khẩu (Phụ lục IV)

5. Danh mục sản phẩm chuyên ngành văn hóa bị cấm xuất khẩu (Phụ lục V)

6. Danh mục sản phẩm chuyên ngành văn hóa bị cấm nhập khẩu (Phụ lục VI)

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/10/2023 và thay thế Thông tư số 24/2018/TT-BVHTTDL ngày 23/8/2018.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực 6-Oct-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5761

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian