LuatVietnam

light-check Thay mới mẫu giấy chứng nhận đăng kiểm tàu biển và tàu thủy nội địa English attachment

Thông tư số 20/2022/TT-BGTVT ngày 29/7/2022 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về các biểu mẫu giấy chứng nhận, sổ an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp cho tàu biển, ụ nổi, kho chứa nổi, giàn di động, phương tiện thủy nội địa và sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy nội địa (10 trang)
Posted: 5/8/2022 8:35:39 AM | Latest updated: 11/8/2022 8:18:03 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5512 | Vietlaw: 575
LuatVietnam

Thông tư ban hành mới các mẫu giấy chứng nhận, sổ đăng kiểm cấp cho tàu biển và tàu thủy nội địa (trừ tàu cá), bao gồm:

1. Mẫu giấy chứng nhận, sổ đăng kiểm cấp cho tàu biển quy định tại Phụ lục I.

2. Mẫu giấy chứng nhận, sổ đăng kiểm cấp cho ụ nổi, kho chứa nổi, giàn di động quy định tại Phụ lục II.

3. Mẫu giấy chứng nhận, sổ đăng kiểm cấp cho tàu thủy nội địa quy định tại Phụ lục III.

4. Mẫu giấy chứng nhận cấp cho sản phẩm công nghiệp sử dụng cho tàu thủy nội địa quy định tại Phụ lục IV.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2023.

Bãi bỏ Thông tư số 25/2017/TT-BGTVTstatus3 ngày 28/7/2017 và Thông tư số 41/2019/TT-BGTVTstatus3 ngày 30/10/2019.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Jan-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5512

Tệp đính kèm

enflag pdficon TT20-29072022BGTVT[EN].pdf

Dòng thời gian

Vận tải biển

light-check Thay mới mẫu giấy chứng nhận đăng kiểm tàu biển và tàu thủy nội địa English attachment
light-check Quy định mới về bảo trì công trình hàng hải
blue-check Danh mục mới về cảng biển Việt Nam
blue-check Mức phí sử dụng hạ tầng cảng biển tại TP. HCM kể từ 1/8/2022 English attachment
blue-check Sửa đổi thủ tục cấp giấy phép vận tải nội địa cho tàu biển nước ngoài English attachment
blue-check Thủ tục cấp giấy phép vận tải nội địa cho tàu biển nước ngoài từ 16/6/2022
blue-check Mức thu phí hạ tầng cảng biển tại TP. HCM sẽ được sửa đổi trong tháng 7/2022 English attachment
blue-check Sắp sửa mức thu phí hạ tầng cảng biển tại TP. HCM
blue-check Danh mục 10 cảng cạn (ICD) tại Việt Nam English attachment
blue-check Các trường hợp XNK qua cảng biển TP. HCM phải nộp phí hạ tầng từ 1/4/2022 English attachment
blue-check Hàng xuất/nhập khẩu qua cảng biển TP. HCM sẽ phải nộp phí hạ tầng kể từ 1/4/2022
blue-check [TP. HCM] Hàng đóng ghép chung container vẫn phải tính nộp riêng phí hạ tầng cảng biển
blue-check Tp. Hà Nội sẽ xây dựng 2 ICD và 1 cảng container quốc tế
blue-check TP. HCM sẽ chính thức vận hành hệ thống thu phí hạ tầng cảng biển từ 1/4/2022
blue-check Trả phí hoa hồng môi giới vận tải quốc tế phải nộp thuế nhà thầu English attachment
blue-check Dịch vụ hàng hải loại nào được hưởng thuế GTGT 0%?
blue-check Thủ tục hải quan đối với tàu biển xuất/nhập cảnh tại TP. HCM từ 14/12/2021
blue-check Khoản phụ thu kèm theo giá cước vận tải quốc tế được miễn thuế GTGT English attachment
blue-check Chính sách miễn phí neo đậu tàu thuyền chờ kiểm soát dịch được áp dụng từ 27/8/2021
blue-check Sửa đổi mức thu phí, lệ phí hàng hải English attachment