LuatVietnam

blue-check Thay mới một số thủ tục cấp phép khai thác khoáng sản và tài nguyên nước (tại Hà Nội)

Quyết định số 1838/QĐ-UBND ngày 1/6/2022 của UBND TP. Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; Danh mục thủ tục hành chính thay thế; Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực Khoáng sản, Tài nguyên nước, Khí tượng thủy văn, Đo đạc, bản đồ và viễn thám thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn Thành phố Hà Nội và liên thông với Bộ Tài nguyên và Môi trường (28 trang)
Posted: 7/6/2022 11:13:11 AM | Latest updated: 8/6/2022 2:49:29 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5468
LuatVietnam

Quyết định công bố kèm hướng dẫn một số thủ tục hành chính mới ban hành hoặc sửa đổi tại TP. Hà Nội trong các lĩnh vực: cấp giấy phép hoạt động, chứng chỉ hành nghề đo đạc - bản đồ; cấp giấy phép thăm dò, khai thác nước dưới đất, nước mặt; đấu giá quyền khai thác khoáng sàn; cấp giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản; ...

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Thay thế Quyết định số 1105/QĐ-UBNDstatus1 ngày 14/02/2017 và Quyết định số 4140/QĐ-UBND ngày 07/07/2017.

Bãi bỏ các thủ tục hành chính từ số 01 đến số 09, số 11, 12, 13 Mục (I) và số 01, 02 Mục (II) Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 8430/QĐ-UBND ngày 05/12/2017.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Jun-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5468

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Khoáng sản

blue-check Hải quan sẽ tăng cường giám sát kinh doanh TN-TX cát
blue-check Xuất khẩu kẽm oxit phải có giám định của Trung tâm Kỹ thuật đo lường chất lượng 3
blue-check Dự thảo về sửa đổi quy định hạch toán tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
light-check Tăng phí BVMT đối với khai thác khoáng sản tại Hà Nội kể từ 1/1/2023
blue-check Kim loại hiếm có bị tính thuế GTGT khi xuất khẩu?
blue-check Mặt hàng cát tạm thời vẫn đang dừng xuất khẩu English attachment
blue-check Thay mới một số thủ tục cấp phép khai thác khoáng sản và tài nguyên nước (tại Hà Nội)
blue-check Đá xây dựng chỉ được xuất khẩu sau khi đã gia công, chế biến
blue-check Lưu ý về hồ sơ xuất khẩu đá vôi
blue-check Về việc lấy mẫu khoáng sản để phân tích hoặc kiểm định khi xuất khẩu
blue-check Về điều kiện xuất khẩu vôi và đôlômit nung English attachment
blue-check Về giấy phép khai thác tận thu đá vôi
blue-check Lộ trình tăng thuế xuất khẩu đối với đá tự nhiên English attachment
blue-check Thay mới Danh mục chủng loại và tiêu chuẩn chất lượng của khoáng sản xuất khẩu English attachment
blue-check "Cát tiêu chuẩn" có được phép xuất khẩu? English attachment
blue-check Thu được khoáng sản khi thi công công trình phải nộp phí BVMT
blue-check Xuất khẩu khoáng sản vào DNCX được tự cam kết về nguồn gốc
blue-check Thay mới Danh mục và điều kiện xuất khẩu khoáng sản English attachment
blue-check Xuất khẩu than không yêu cầu nộp giấy phép
blue-check Xuất khẩu bột đá vôi không cần đáp ứng điều kiện về xuất khẩu khoáng sản