LuatVietnam

blue-check Thay mới Quy chế phân cấp quản lý chất lượng công trình xây dựng tại TP. HCM

Quyết định số 46/2022/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 của UBND TP. HCM về việc ban hành Quy định trách nhiệm quản lý Nhà nước về chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (9 trang)
Posted: 3/1/2023 12:45:55 PM | Latest updated: 11/1/2023 3:23:39 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5624
LuatVietnam

Quyết định thay mới Quy chế phân cấp quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn TP. HCM, bao gồm các nội dung sau:

- Tổ chức giám định xây dựng theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 6 Nghị định 06/2021/NĐ-CP .

- Tổ chức đánh giá an toàn công trình theo quy định tại khoản 3 Điều 38 Nghị định 06/2021/NĐ-CP .

- Cho ý kiến về kết quả đánh giá an toàn công trình theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 39 Nghị định 06/2021/NĐ-CP .

- Quyết định áp dụng các biện pháp khẩn cấp như hạn chế sử dụng, ngừng sử dụng công trình, khoanh vùng nguy hiểm, di chuyển người và tài sản để bảo đảm an toàn khi xảy ra sự công sập đổ theo quy định tại khoản 5 Điều 40 Nghị định 06/2021/NĐ-CP .

- Công bố công trình xây dựng hết thời hạn sử dụng theo quy định tại khoản 3 Điều 41 Nghị định 06/2021/NĐ-CP .

- Cho ý kiến về việc kéo dài thời hạn sử dụng công trình theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 41 Nghị định 06/2021/NĐ-CP .

- Xử lý đối với công trình hết thời hạn sử dụng theo thiết kế theo quy định tại khoản 6 Điều 41 Nghị định 06/2021/NĐ-CP .

- Quyết định phá dỡ công trình, cưỡng chế phá dỡ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 42 Nghị định 06/2021/NĐ-CP .

- Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng theo quy định tại khoản 4 Điều 52 Nghị định 06/2021/NĐ-CP .

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/01/2023 và thay thế Quyết định số 23/2017/QĐ-UBNDstatus1 ngày 24/4/2017.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 6-Jan-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5624

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Chất lượng công trình

blue-check Thay mới Quy chế phân cấp quản lý chất lượng công trình xây dựng tại TP. HCM
blue-check Quy chế mới về đánh giá, nghiệm thu công trình địa chính
blue-check UBND huyện có thể được phân cấp thẩm quyền nghiệm thu công trình xây dựng