LuatVietnam

blue-check Thay mới Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên English attachment

Thông tư số 05/2023/TT-BGDĐT ngày 28/2/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên (12 trang)
Posted: 3/3/2023 7:49:45 AM | Latest updated: 21/3/2023 9:44:27 AM (GMT+7) | Vietlaw: 605
LuatVietnam

Thông tư ban hành mới Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên bao gồm: các quy định chung; lớp học, tổ chuyên môn, tổ văn phòng; cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh; tuyển sinh và tổ chức các hoạt động giáo dục của trường.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/4/2023.

Thay thế Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐTstatus1 ngày 15/02/2012 và Thông tư số 12/2014/TT-BGDĐTstatus1 ngày 18/4/2014.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 15-Apr-2023
Hết hiệu lực Không xác định

Tệp đính kèm

enflag pdficon TT05_28022023BGDDT[E].pdf

Dòng thời gian

Giáo dục trung học

blue-check Kế hoạch tổ chức thanh tra của Bộ Giáo dục trong kỳ thi tốt nghiệp phổ thông năm 2023
blue-check Thay mới Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên English attachment
blue-check Hướng dẫn tuyển sinh đại học 2015 từ kết quả kỳ thi Trung học