LuatVietnam

light-check Thay mới Quy tắc cụ thể mặt hàng áp dụng cho C/O Form D

Thông tư số 03/2023/TT-BCT ngày 14/2/2023 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2016/TT-BCTstatus2 ngày 03/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (244 trang)
Posted: 9/3/2023 2:53:32 PM | Latest updated: 17/3/2023 11:34:38 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5655
LuatVietnam

Thông tư thay mới các Phụ lục sau đây của Quy chế cấp C/O Form D (hưởng thuế ATIGA) ban hành kèm Thông tư số 22/2016/TT-BCTstatus2 , gồm:

1. Phụ lục II - Quy tắc cụ thể mặt hàng tại khoản 2 Điều 2 Thông tư số 22/2016/TT-BCTstatus2 (đã được thay thế bằng Phụ lục I tại khoản 1 Điều 1 Thông tư số 10/2019/TT-BCTstatus3 ) bằng Phụ lục I ban hành kèm Thông tư này.

2. Phụ lục III - Tiêu chí chuyển đổi cơ bản đối với sản phẩm dệt may tại khoản 3 Điều 2 Thông tư 22/2016/TT-BCTstatus2 (đã được thay thế bằng Phụ lục II tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 10/2019/TT-BCTstatus3 ) bằng Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này.

3. Phụ lục IV - Danh mục các mặt hàng công nghệ thông tin (ITA) tại khoản 4 Điều 2 Thông tư số 22/2016/TT-BCTstatus2 (đã được thay thế bằng Phụ lục tại khoản 1 Điều 1 Thông tư số 25/2019/TT-BCTstatus3 ) bằng Phụ lục III ban hành kèm Thông tư này.

Đáng chú ý, các Phụ lục thay thế nêu trên đã được xây dựng dựa trên Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa phiên bản 2022.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2023.

Bãi bỏ Thông tư số 10/2019/TT-BCTstatus3 ngày 22/7/2019 và Thông tư số 25/2019/TT-BCTstatus3 ngày 14/11/2019.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Apr-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5655

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Chứng nhận xuất xứ (C/O)

blue-check Quy định về thời điểm nộp C/O trong giai đoạn dịch bệnh vẫn còn hiệu lực English attachment
blue-check Hàng nhập khẩu từ Chile chỉ sử dụng chứng từ tự chứng nhận xuất xứ, không cấp C/O English attachment
light-check Thay mới Quy tắc cụ thể mặt hàng áp dụng cho C/O Form D
blue-check C/O mẫu B vẫn đang được cấp theo mã HS Phiên bản 2017 English attachment
blue-check Thông báo các mẫu chữ ký, con dấu mới của cơ quan cấp C/O mẫu AK, KV English attachment
blue-check Tăng cường xác minh xuất xứ đối với đường mía nhập khẩu từ Indonesia và Malaysia
blue-check Sai sót về cách tính thời hạn cấp sau của C/O mẫu E vẫn được chấp nhận English attachment
blue-check Sửa đổi Quy tắc xuất xứ hàng hóa thuộc EVFTA English attachment
blue-check Mô tả hàng hóa trên C/O khác tờ khai hải quan có được chấp nhận? English attachment
blue-check Quy chế cấp C/O Form AJ từ 1/3/2023 English attachment
blue-check Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam sẽ tiếp nhận đăng ký mã số REX từ 1/1/2023 English attachment
blue-check Sửa đổi thủ tục cấp C/O mẫu RCEP
blue-check Quy tắc xuất xứ hàng hóa theo Hiệp định RCEP
blue-check Chấp nhận C/O Form D điện tử cấp khác thể thức so với mẫu mới English attachment
blue-check Hải quan sẽ tăng cường xử lý hàng giả mạo nhãn hiệu, xuất xứ English attachment
blue-check Yêu cầu đối với C/O Form D có hóa đơn bên thứ ba English attachment
blue-check Về điều kiện nộp C/O bằng bản chụp hoặc bản scan English attachment
blue-check Từ 15/10/2022, doanh nghiệp có thể tự in C/O để sử dụng English attachment
blue-check Chấp nhận C/O form D giáp lưng nếu chỉ có 2 nước tham gia English attachment
blue-check Thay đổi cách ghi tên nước trên C/O do Thổ Nhĩ Kỳ cấp English attachment