LuatVietnam

blue-check Thay mới Quy tắc cụ thể mặt hàng (dành cho C/O Form VK) English attachment

Thông tư số 09/2022/TT-BCT ngày 1/6/2022 của Bộ Công thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2015/TT-BCTstatus2 ngày 18/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc (386 trang)
Posted: 3/6/2022 7:07:59 AM | Latest updated: 15/8/2022 1:50:45 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5465 | Vietlaw: 573
LuatVietnam

Thông tư thay mới Quy tắc cụ thể mặt hàng dùng để cấp C/O Form VK được ban hành tại Phụ lục II Thông tư 40/2015/TT-BCTstatus2 , áp dụng kể từ ngày 1/8/2022.

Ngoài ra, kể từ ngày 1/8/2022, thủ tục cấp và kiểm tra C/O mẫu VK sẽ thực hiện theo quy định tại Phụ lục IV Thông tư 40/2015/TT-BCTstatus2 , Nghị định 31/2018/NĐ-CP và Thông tư 05/2018/TT-BCT (thay vì trước đó là Thông tư số 06/2011/TT-BCTstatus1 và Thông tư số 01/2013/TT-BCTstatus1 ).

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2022.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Aug-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5465

Tệp đính kèm

enflag pdficon TT09-01062022BCT[EN].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Chứng nhận xuất xứ (C/O)

blue-check Link tra cứu cơ quan có thẩm quyền cấp C/O mẫu RCEP English attachment
blue-check Cách khai xuất xứ trên tờ khai nhập khẩu
blue-check Chứng từ tự chứng nhận xuất xứ chỉ được chấp nhận khi phát hành đúng theo các FTA English attachment
blue-check Thay mới Quy tắc cụ thể mặt hàng (dành cho C/O Form VK) English attachment
blue-check Thay mới Quy chế cấp và kiểm tra C/O Form D English attachment
blue-check Từ 23/5/2022, Singapore sẽ tạm cấp C/O Form D bản giấy do lỗi hệ thống English attachment
blue-check Nguyên tắc cấp miễn phí form C/O cho doanh nghiệp English attachment
blue-check Từ 21/5/2022, mẫu C/O sẽ được cấp miễn phí English attachment
blue-check C/O Form D mẫu cũ chỉ được sử dụng đến 31/10/2022 English attachment
blue-check Một số quy định mới về C/O Form D English attachment
blue-check C/O mẫu D chỉ được cấp theo mã HS 2017 đến ngày 28/2/2023 English attachment
blue-check Sẽ cấp miễn phí C/O mẫu RCEP
blue-check Từ 15/3/2022, Malaysia sẽ cấp C/O giấy thay C/O điện tử do lỗi hệ thống English attachment
blue-check Cách kê khai C/O mẫu RCEP English attachment
blue-check Hàng bị áp thuế chống bán phá giá có được tự chứng nhận xuất xứ? English attachment
blue-check Đã có Quy chế chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo Hiệp định RCEP English attachment
blue-check Khi nào hàng nhập khẩu bị áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại được tự chứng nhận xuất xứ?
blue-check Việt Nam sẽ thỏa thuận nguyên tắc cộng gộp xuất xứ theo Hiệp định UKVFTA với Hàn Quốc English attachment
blue-check Phải nộp C/O tại thời điểm nhập khẩu để chứng minh hàng thuộc diện miễn áp thuế chống phá giá
blue-check Thủ tục cấp C/O mẫu RCEP