LuatVietnam

blue-check Thay mới quy trình cấp, đổi sổ BHXH và thẻ BHYT tại TP. HCM

Thông báo số 1866/TB-BHXH ngày 15/4/2022 của Bảo hiểm xã hội TP. HCM về việc điều chỉnh quy trình và phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa (Mã số 607, 607a; 612b, 613; 612, 612a; 610, 612c) (31 trang)
Posted: 18/4/2022 9:58:31 AM | Latest updated: 18/4/2022 10:06:25 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5436
LuatVietnam

Kể từ ngày 19/4/2022, BHXH TP. HCM sẽ điều chỉnh 04 quy trình về cấp, đổi sổ BHXH, thẻ BHYT, chi tiết như sau:

1. Cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng (không thay đổi thông tin) (Quy trình 607, 607a).

2. Cấp lại, đổi thẻ BHYT do thay đổi thời điểm đủ 05 năm liên tục, nơi KCB ban đầu (Quy trình 612b, 613)

3. Cấp lại, đổi thẻ BHYT do mất, hỏng không thay đổi thông tin (Quy trình 612, 612a)

4. Cấp lại, đổi thẻ BHYT do thay đổi thông tin về nhân thân, mã quyền lợi, mã nơi đối tượng sinh sống (Quy trình 610, 612c)

Các mẫu phiếu giao nhận hồ sơ tương ứng của các quy trình nêu trên cũng được thay mới kể từ 19/4/2022.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5436

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Bảo hiểm xã hội

light-check Chức năng và quyền hạn của các phòng trực thuộc BHXH tỉnh
blue-check Danh mục 33 loại giấy tờ giải quyết chế độ BHXH được cấp điện tử
blue-check Từ 1/8/2022, Hà Nội sẽ hỗ trợ từ 10-15% mức đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện
blue-check Lao động tại TP. HCM phải cập nhật số CCCD và mã định danh cho BHXH trước 30/9/2022
blue-check Sẽ thanh tra đột xuất doanh nghiệp chậm đóng BHXH số tiền lớn hoặc quá 3 tháng
blue-check Các biện pháp nhằm truy đóng BHXH bắt buộc từ 2022
blue-check Hồ sơ báo tăng/giảm đóng BHXH nên nộp ngay khi phát sinh, không chờ cuối tháng
blue-check BHXH TP. HCM khuyến khích doanh nghiệp chi hỗ trợ gia đình người lao động mua bảo hiểm tự nguyện
blue-check Mức lương đóng BHXH từ 1/7/2022 phải khai tăng theo lương tối thiểu mới
blue-check Không bắt buộc khai bổ sung thông tin số định danh/số CCCD khi làm thủ tục hưởng BHXH
blue-check Hồ sơ tham gia hoặc hưởng chế độ BHXH phải khai báo số định danh
blue-check Quy chế hợp đồng với Đại lý thu BHXH, BHYT (áp dụng từ 12/5/2022)
blue-check Thay mới quy trình cấp, đổi sổ BHXH và thẻ BHYT tại TP. HCM
blue-check Những lợi ích khi chờ hưởng lương hưu thay vì nhận BHXH một lần
blue-check [TP. HCM] Quy trình gộp sổ BHXH kể từ 1/4/2022
blue-check BHXH TP. HCM sẽ tạm dừng nhận hồ sơ giải quyết một lần qua bưu điện kể từ 11/2/2022
blue-check Giải pháp cải cách quy trình, thủ tục BHXH năm 2022
blue-check Lãi suất chậm đóng BHXH năm 2022 giảm còn 0,7316%/tháng English attachment
blue-check Giấy hoàn thành cách ly tại nhà có được dùng làm căn cứ hưởng BHXH?
blue-check Bảng hệ số điều chỉnh tiền lương đóng BHXH áp dụng năm 2022 English attachment