LuatVietnam

light-check Thay mới quy trình giám định tư pháp trong lĩnh vực nông nghiệp

Thông tư số 20/2022/TT-BNNPTNT ngày 22/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn (40 trang)
Posted: 28/12/2022 9:52:30 AM | Latest updated: 4/1/2023 8:38:00 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5612
LuatVietnam

Thông tư ban hành mới quy trình giám định tư pháp trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn bao gồm:

1. Giám định tư pháp về trồng trọt và bảo vệ thực vật

2. Giám định tư pháp về chăn nuôi và thú y

3. Giám định tư pháp về lâm nghiệp

4. Giám định tư pháp về diêm nghiệp

5. Giám định tư pháp về thủy sản

6. Giám định tư pháp về thủy lợi

7. Giám định tư pháp về phòng, chống thiên tai

8. Giám định tư pháp về an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản và muối

9. Giám định tư pháp về ngành, lĩnh vực khác thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/02/2023 và thay thế Thông tư số 49/2014/TT-BNNPTNTstatus3 ngày 23/12/2014.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 20-Feb-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5612

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Nông nghiệp

light-check Thay mới quy trình giám định tư pháp trong lĩnh vực nông nghiệp
blue-check Đề án thí điểm xây dựng vùng nguyên liệu nông lâm sản đạt chuẩn English attachment
blue-check Những giải pháp gỡ vướng trong cấp phép và kiểm tra chất lượng lĩnh vực nông nghiệp
blue-check Ngành GTVT sẽ tăng cường hỗ trợ cho hoạt động vận tải nông sản
blue-check Thiết bị sản xuất nông nghiệp chỉ được miễn thuế GTGT khi không thể dùng vào mục đích khác
blue-check Lưu ý về giấy xác nhận máy móc chuyên dùng trong nông nghiệp để miễn thuế GTGT
blue-check Máy kéo nhập rời có được miễn thuế GTGT?
blue-check Về thuế GTGT đối với máy kéo phục vụ sản xuất nông nghiệp
blue-check Hướng dẫn xác nhận thiên tai, dịch bệnh trong nông nghiệp English attachment
blue-check Về điều kiện miễn thuế GTGT đối với máy móc, thiết bị nông nghiệp English attachment
blue-check Về việc áp dụng mức thuế GTGT đối với bột hạt trà có chứa Saponin English attachment
blue-check Được phép điều chỉnh hóa đơn hàng nông sản nếu lỡ tính thuế GTGT
blue-check "Bình phun thuốc" có được miễn thuế GTGT?
blue-check Tiêu chí mới về công nhận trang trại English attachment
blue-check Quy chế cấp Giấy chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ English attachment
blue-check Xây dựng công trình tưới tiêu có được miễn thuế GTGT?
blue-check Nhiều chương trình ưu đãi cho sản xuất nông nghiệp tại TP. HCM
blue-check Bán nông sản chưa chế biến: vừa được miễn thuế đầu ra, vừa được khấu trừ thuế đầu vào
blue-check Danh mục máy móc nông nghiệp được hỗ trợ đầu tư English attachment
blue-check "Nhà màng nông nghiệp" có được miễn thuế GTGT?