LuatVietnam

blue-check Thay mới thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh

Quyết định số 554/QĐ-BNN-TY ngày 13/2/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (80 trang)
Posted: 14/2/2023 2:50:47 PM | Latest updated: 15/2/2023 1:35:46 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5638
LuatVietnam

Quyết định công bố kèm hướng dẫn các thủ tục mới ban hành hoặc sửa đổi theo quy định tại Thông tư 24/2022/TT-BNNPTNT gồm: Cấp Giấy chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật; Cấp lại Giấy chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật; Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật; Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật.

Nội dung cụ thể xem Phần II Phụ lục đính kèm.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2023 và bãi bỏ Quyết định số 372/QĐ-BNN-TYstatus1 ngày 19/01/2023.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 15-Feb-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5638

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Kiểm dịch

blue-check Sẽ tăng cường kiểm soát hoạt động nhập lậu gia cầm trong thời gian tới
blue-check Các cửa khẩu sẽ tăng cường kiểm dịch y tế để tránh lây lan dịch bệnh
blue-check Sẽ giám sát người nhập cảnh nghi mắc cúm A(H5N1)
blue-check Thay mới thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh
blue-check Điều kiện mới về công nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật
blue-check 05 Quy trình kiểm dịch được giải quyết trong ngày tại Sở Y tế TP. HCM
blue-check Hà Nội bãi bỏ thủ tục kiểm dịch sản phẩm động vật tham gia hội chợ, triển lãm
blue-check Thay mới thủ tục cấp Giấy chứng nhận vệ sinh thú y
blue-check Thay mới thủ tục kiểm dịch thực vật và cấp phép buôn bán thuốc BVTV
blue-check Thay mới thủ tục đăng ký kiểm dịch động vật nhập khẩu
blue-check Sửa đổi nhiều quy định về kiểm tra vệ sinh thú y đối với cơ sở giết mổ English attachment
blue-check Sửa đổi quy định về kiểm dịch động vật nhập khẩu English attachment
blue-check Sẽ tăng cường kiểm dịch y tế tại các cửa khẩu biên giới
blue-check Các thông tin phải khai báo trước khi xuất khẩu nông sản sang Indonesia English attachment
blue-check Hoa Kỳ áp dụng Giấy chứng nhận kiểm dịch mẫu mới từ 1/1/2022 English attachment
blue-check Hướng dẫn mới về lập và ký hồ sơ kiểm dịch thực vật
blue-check Sửa đổi thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu English attachment
blue-check Yêu cầu về cơ sở vật chất và trang thiết bị kiểm dịch tại cửa khẩu
blue-check Từ 30/9/2021, Giấy kiểm dịch nông sản xuất khẩu sang Úc phải khai thêm thông tin English attachment
blue-check Sửa đổi và bãi bỏ một số thủ tục liên quan đến kiểm dịch