LuatVietnam

blue-check Thay mới thủ tục cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hàng hải

Quyết định số 996/QĐ-BGTVT ngày 10/8/2023 của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hàng hải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải (48 trang)
Posted: 6/9/2023 9:20:00 AM | Latest updated: 6/9/2023 5:36:13 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5777
LuatVietnam

Quyết định thay mới các thủ tục trong lĩnh vực hàng hải được quy định tại Thông tư số 20/2023/TT-BGTVT gồm:

1. Cấp Giấy công nhận Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn

2. Cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thủy thủ trực ca, thợ máy trực ca, thợ kỹ thuật điện; Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn cho thuyền viên Việt Nam đã có Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp

3. Cấp Giấy xác nhận việc cấp Giấy chứng nhận

4. Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện viên chính

5. Cấp lại Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, Giấy xác nhận việc cấp Giấy chứng nhận, Giấy công nhận Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, Giấy chứng nhận huấn luyện viên chính

6. Mở khóa đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ và cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn sỹ quan, thuyền trưởng, máy trưởng

Quy trình thực hiện xem hướng dẫn tại Phần II đính kèm.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2023.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Sep-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5777

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu