LuatVietnam

blue-check Thay mới thủ tục cấp phép cho thuê lại lao động tại Hà Nội

Quyết định số 1601/QĐ-UBND ngày 17/3/2023 của UBND TP. Hà Nội về việc phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc chức năng quản lý của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội (250 trang)
Posted: 24/3/2023 8:21:15 AM | Latest updated: 24/3/2023 2:00:20 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5665
LuatVietnam

Quyết định thay mới một số thủ tục hành chính tại Hà Nội trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, lao động và việc làm.

Trong đó, có thủ tục cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép cho thuê lại lao động, rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động, rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bãi bỏ quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính sau đây:

Số 05 (mã QT-03/BTXH) Phần 2 lĩnh vực Bảo trợ xã hội - Giảm nghèo tại Phụ lục V, VI kèm theo Quyết định số 4396/QĐ-UBNDstatus2 ngày 19/8/2019; Số 03 (mã QT-06), số 04 (mã QT-07) Phần I Mục B lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp tại Phụ lục 1, 2 kèm theo Quyết định số 2218/QĐ-UBNDstatus2 ngày 28/6/2022; Số 10 (mã QT-11), số 11 (mã QT-12), số 12 (mã QT-13), số 13 (mã QT-14), số 14 (mã QT-15) Phần II Mục B lĩnh vực Lao động, Tiền lương tại Phụ lục I, II, số 25 (mã QT-26) Phần III mục B lĩnh vực Việc làm tại Phụ lục I, II; số 27 (mà QT-28) Phần IV mục B lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp tại Phụ lục I, II ban hành kèm theo Quyết định số 4943/QĐ-UBNDstatus2 ngày 22/11/2021; Số 01 (mã QT-01), số 03 (mã QT-03), số 04 (mã QT-04), số 05 (mã QT-05), số 06 (mã QT-06), số 07 (mã QT-07), số 10 (mã QT-10), số 11 (mã QT-11), số 13 (mã hiệu QT-13), số 14 (mã hiệu QT-14), số 15 (mã hiệu QT-15), số 16 (mã QT- 16), số 17 (mã QT-17) Phần I Mục A lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp tại Phụ lục I, 2; số 18 (mã QT-18), số 19 (mã QT-19), số 20 (mã QT-20) Phần II Mục A lĩnh vực Phòng, chống Tệ nạn xã hội tại Phụ lục 1, 2 kèm theo Quyết định số 4471/QĐ-UBNDstatus2 ngày 15/11/2022.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 17-Mar-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5665

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Lao động - Việc làm

blue-check Bãi bỏ các thủ tục hỗ trợ cho doanh nghiệp và người lao động bị ảnh hưởng dịch Covid-19 tại Tp. HCM
blue-check Phiếu khảo sát nhanh tình hình lao động - việc làm phải nộp trước 22/5/2023
blue-check Báo cáo sử dụng lao động 6 tháng đầu năm 2023 phải nộp trước ngày 5/6
blue-check Doanh nghiệp tại TP. HCM cần nộp gấp báo cáo tình hình biến động lao động
light-check Lao động nữ sẽ được khám phụ sản khi khám sức khỏe định kỳ English attachment
light-check Mẫu Hợp đồng lao động và Hợp đồng dịch vụ (áp dụng với cơ quan hành chính)
blue-check Bãi bỏ 12 thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động bị ảnh hưởng dịch
blue-check Các thủ tục về lao động tại Hà Nội đã được tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia
blue-check Tặng quà cho nhân viên, có phải xuất hóa đơn và khấu trừ thuế?
blue-check Mẫu Hợp đồng lao động thời vụ English attachment
blue-check Mẫu Hợp đồng lao động (ký với nhóm người lao động)
blue-check Trả hộ chi phí thi chứng chỉ cho người lao động có phải khấu trừ thuế TNCN? English attachment
blue-check Thủ tục vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm
blue-check Quy trình đăng ký nội quy lao động tại TP. HCM từ 28/3/2023
blue-check Trợ cấp thêm cho lao động mất việc phải khấu trừ thuế TNCN
blue-check Thủ tục bổ nhiệm hòa giải viên và trọng tài viên lao động tại TP. Hà Nội
blue-check Thay mới thủ tục cấp phép cho thuê lại lao động tại Hà Nội
blue-check Thủ tục mới về cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động tại Hà Nội
blue-check [Dự thảo] Danh mục bổ sung ngành nghề nặng nhọc, độc hại trong lĩnh vực Xây dựng, Vận tải và Xã hội
blue-check Các nội dung dự kiến sửa đổi của Luật Việc làm English attachment