LuatVietnam

blue-check Thay mới thủ tục chấp thuận thay đổi tên, địa chỉ của tổ chức tín dụng phi ngân hàng

Quyết định số 175/QĐ-NHNN ngày 8/2/2023 của Ngân hàng Nhà nước về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bối sung lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng thực hiện tại bộ phận Một của thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (27 trang)
Posted: 10/2/2023 3:38:28 PM | Latest updated: 12/2/2023 5:02:29 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5634
LuatVietnam

Quyết định công bố kèm hướng dẫn 11 thủ tục hành chính sửa đổi được quy định tại Thông tư 27/2022/TT-NHNN gồm:

1. Chấp thuận thay đổi tên của tổ chức tín dụng phi ngân hàng

2. Chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của tổ chức tín dụng phi ngân hàng trên cùng địa bàn tỉnh, thành phố

3. Chấp thuận thay đổi địa chỉ đặt trụ sở chính (không phát sinh thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính) của tổ chức tín dụng phi ngân hàng

4. Đề nghị chấp thuận thay đổi tên của tổ chức tài chính vi mô

5. Đề nghị chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của tổ chức tài chính vi mô

6. Tự nguyện chấm dứt hoạt động phòng giao dịch bưu điện

7. Thay đổi địa chỉ đặt trụ sở chi nhánh do thay đổi địa giới hành chính (không thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh) của tổ chức tín dụng phi ngân hàng

8. Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh của tổ chức tín dụng phi ngân hàng

9. Tự nguyện chấm dứt hoạt động, giải thể chi nhánh của tổ chức tín dụng phi ngân hàng

10. Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh của Ngân hàng hợp tác xã

11. Thay đổi địa chỉ đặt trụ sở chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng hợp tác xã do thay đổi địa giới hành chính (không thay đổi địa điểm đặt trụ sở) của ngân hàng hợp tác xã

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/03/2023.

Sửa đổi nội dung các thủ tục hành chính có mã 1.003292, 1.003288, 1.003266 được công bố tại Quyết định số 248/QĐ-NHNN ngày 05/02/2018; thủ tục hành chính có mã 1.001591, 1.001537 được công bố tại Quyết định số 891/QĐ-NHNN 07/05/2018; thủ tục hành chính có mã 1.001201 được công bố tại Quyết định số 319/QĐ-NHNN ngày 15/03/2016; thủ tục hành chính có mã 1.001655, 1.001668, 1.001650 được công bố tại Quyết định số 234a/QĐ-NHNNstatus2 ngày 11/02/2019 và thủ tục hành chính có mã 1.000527, 1.000516 được công bố tại Quyết định số 1139/QĐ-NHNN ngày 25/05/2018.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Mar-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5634

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Quản lý ngân hàng

blue-check Thay mới thủ tục cấp giấy phép hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân
blue-check Thay mới thủ tục thay đổi tên, địa chỉ, vốn điều lệ của Ngân hàng HTX và Quỹ tín dụng nhân dân
blue-check Thay mới thủ tục chấp thuận thay đổi tên, địa chỉ của tổ chức tín dụng phi ngân hàng
blue-check Tiền gởi có kỳ hạn của KBNN tại ngân hàng sẽ không tính vào tỷ lệ LDR English attachment
blue-check Sửa đổi một số quy định liên quan đến thành lập và hoạt động của công ty tài chính English attachment
blue-check Sửa đổi Quy chế mua, bán nợ của ngân hàng English attachment
light-check Các ngân hàng phải kiểm soát rủi ro về môi trường khi cấp tín dụng cho dự án đầu tư English attachment
blue-check Thủ tục tái cấp vốn bằng trái phiếu đặc biệt của Công ty VAMC
blue-check Quyền hạn và cơ cấu tổ chức mới của Ngân hàng Nhà nước English attachment
blue-check Điều kiện mới về tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc biệt English attachment
blue-check Quy chế lưu ký giấy tờ có giá tại NHNN kể từ 17/1/2023 English attachment
blue-check Các NHTM sẽ tích cực giải ngân vốn vay cho hoạt động sản xuất kinh doanh
blue-check Các thủ tục trong lĩnh vực ngân hàng được phê duyệt triển khai trực tuyến
blue-check Sửa đổi quy định về cho vay ưu đãi đối với ngân hàng bị kiểm soát đặc biệt English attachment
blue-check Các giải pháp xác thực khách hàng có giao dịch qua ngân hàng
blue-check Các giải pháp nhằm phòng ngừa rủi ro đối với tài khoản thanh toán
blue-check Sửa đổi thủ tục cấp phép thay đổi trụ sở và vốn điều lệ của ngân hàng thương mại
blue-check Bãi bỏ thủ tục tham gia thanh toán bù trừ điện tử liên ngân hàng
blue-check Sửa đổi hồ sơ, thủ tục chấp thuận thay đổi giấy phép hoạt động ngân hàng English attachment
blue-check Thay mới quy định về giám sát an toàn hoạt động ngân hàng English attachment