LuatVietnam

blue-check Thay mới thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp tại TP. HCM

Quyết định số 3537/QĐ-UBND ngày 22/8/2023 của UBND TP. HCM về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực: Bảo trợ xã hội, Người có công, Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền quản lý, tiếp nhận của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (130 trang)
Posted: 31/8/2023 8:33:43 AM | Latest updated: 5/9/2023 5:23:00 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5776
LuatVietnam

Quyết định phê duyệt (kèm hướng dẫn) 24 quy trình giải quyết thủ tục hành chính đã được tái cấu trúc thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Lao động TB&XH TP. HCM.

Trong đó, có một số thủ tục quan trọng sau:

- Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp

- Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp

- Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp

- Giải quyết hỗ trợ học nghề

- Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp

- Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trường Trung cấp, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên và Doanh nghiệp

- Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài đối với trường Trung cấp, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên và Doanh nghiệp

- Chấm dứt hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài của trường Trung cấp, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên và Doanh nghiệp

- Phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bãi bỏ quy trình số 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12, 13 tại Quyết định số 403/QĐ-UBND ngày 08/02/2020; quy trình số 1 tại Quyết định số 2186/QĐ-UBND ngày 15/6/2021; quy trình số 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 tại Quyết định số 3475/QĐ-UBND ngày 14/10/2022; quy trình số 1, 2, 3 tại Quyết định số 3879/QĐ-UBND ngày 16/11/2022; quy trình số 21 tại Quyết định số 1064/QĐ-UBND ngày 28/3/2023; quy trình số 1 tại Quyết định số 4250/QĐ-UBND ngày 20/12/2021; quy trình số 5 tại Quyết định số 941/QĐ-UBND ngày 31/3/2022; quy trình số 4 tại Quyết định số 1973/QĐ-UBND ngày 10/6/2022.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực 22-Aug-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5776

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu