LuatVietnam

blue-check Thay mới thủ tục khai báo và cấp phép sử dụng thiết bị X-quang

Quyết định số 1915/QĐ-BKHCN ngày 28/8/2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ (23 trang)
Posted: 30/8/2023 11:25:56 AM | Latest updated: 30/8/2023 5:37:33 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5774
LuatVietnam

Quyết định thay mới 07 thủ tục theo quy định tại Thông tư số 13/2023/TT-BKHCN, gồm:

1. Khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

2. Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

3. Gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

4. Sửa đổi giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

5. Bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

6. Cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

7. Cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (đối với người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế)

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Sửa đổi, bổ sung 07 thủ tục hành chính cấp tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 546/QĐ-BKHCN ngày 12/4/2022.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 28-Aug-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5774

Tệp đính kèm

Lược đồ

Không có dữ liệu

Dòng thời gian

Không có dữ liệu