LuatVietnam

blue-check Thay mới thủ tục kiểm dịch thủy sản xuất nhập khẩu

Quyết định số 3117/QĐ-BNN-TY ngày 17/8/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (56 trang)
Posted: 18/8/2022 2:54:43 PM | Latest updated: 22/8/2022 11:50:44 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5523
LuatVietnam

Quyết định thay mới các thủ tục kiểm dịch thủy sản xuất khẩu, nhập khẩu căn cứ theo quy định tại Thông tư 06/2022/TT-BNNPTNT. Nội dụng cụ thể xem phụ lục đính kèm.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/9/2022 và bãi bỏ:

1. Các nội dung công bố tại Quyết định số 4559/QĐ-BNN-TY ngày 03/11/2016 gồm: Số thứ tự 48, 49 Mục A (Thủ tục hành chính cấp trung ương) tại Phần I (Danh mục thủ tục hành chính): Số thứ tự 48, 49 Mục A (Thủ tục hành chính cấp trung ương) tại Phần II;

2. Các nội dung công bố tại Quyết định số 2474/QĐ-BNN-TYstatus2 ngày 27/6/2019 gồm: Số thứ tự 39, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48 Mục A (Thủ tục hành chính cấp trung ương) tại Phần I (Danh mục thủ tục hành chính); Số thứ tự 39, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48 Mục A (Thủ tục hành chính cấp trung ương) tại Phần II (Nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính);

3. Bãi bỏ các nội dung công bố có số thứ tự 30, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 43 tại Phần A (Thủ tục hành chính cấp trung ương) Phụ lục kèm theo Quyết định số 3279/QĐ-BNN-VPstatus2 ngày 22/7/2021.

4. Đính chính mức phí "Thẩm định đánh giá giám sát duy trì điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi: 1.500.000 đồng/cơ sở/01 lần" đối với thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi được công bố tại Quyết định số 2732/QĐ-BNN-CNstatus2 ngày 19/7/2022.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 11-Sep-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5523

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Thủy hải sản

blue-check Các khuyến cáo dành cho doanh nghiệp thủy sản trước đợt kiểm tra của EU vào tháng 11/2022
blue-check Đề án tăng cường phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp English attachment
blue-check 04 loài thủy sản xuất khẩu sang Nhật Bản từ 1/12/2022 phải có giấy xác nhận nguồn gốc
blue-check Thay mới thủ tục kiểm dịch thủy sản xuất nhập khẩu
blue-check Bổ sung nhiều trường hợp miễn kiểm dịch thủy sản nhập khẩu English attachment
blue-check Từ 8/7/2022, Trung Quốc sẽ kiểm tra trực tuyến doanh nghiệp có thủy sản nhiễm SARS-CoV-2
blue-check Chất xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản phải kiểm tra chất lượng trước thông quan
blue-check Sửa đổi thủ tục chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản (tại TP. HCM)
blue-check Chưa thay đổi quy định về ghi nhãn đối với thủy sản nhập khẩu dạng hàng xá English attachment
blue-check Các loài thủy sản xuất sang Nhật từ 1/12/2022 phải có giấy chứng nhận khai thác English attachment
blue-check Các giải pháp nâng cao chất lượng hàng nông lâm thủy sản năm 2022
blue-check Danh sách cảng cá đủ điều kiện xác nhận nguồn gốc thủy sản khai thác (lần 1/2022)
blue-check Khuyến cáo các biện pháp phòng Covid-19 cho thủy sản xuất khẩu sang Trung Quốc
blue-check Các thủ tục sửa đổi về đăng ký tàu cá và cấp phép nhập khẩu thủy sản
blue-check Sẽ có buổi Hội nghị trực tuyến phổ biến quy định mới về thủy sản xuất khẩu vào 25/1/2022
blue-check Sửa đổi hàng loạt Thông tư trong lĩnh vực thủy sản English attachment
blue-check Từ 1/2/2022, phí thẩm định cấp phép sản xuất thức ăn thủy sản sẽ áp dụng mức thu mới
blue-check Danh mục sản phẩm, máy móc nông nghiệp phải kiểm tra chất lượng kể từ 3/2/2022 English attachment
blue-check Biểu phí thẩm định cấp phép kinh doanh vật tư thủy sản từ 1/2/2022 English attachment
blue-check Quy trình cấp phép khai thác thủy sản và hành nghề thú y từ 6/12/2021