LuatVietnam

blue-check Thay mới thủ tục xét chọn giải thưởng Tạ Quang Bửu (dành cho nhà khoa học)

Quyết định số 2012/QĐ-BKHCN ngày 8/9/2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ (9 trang)
Posted: 11/9/2023 12:52:32 PM | Latest updated: 12/9/2023 11:08:22 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5781
LuatVietnam

Quyết định thay mới thủ tục Đăng ký tham gia xét chọn giải thưởng Tạ Quang Bửu căn cứ theo quy định sửa đổi tại Thông tư số 18/2023/TT-BKHCN .

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Sửa đổi, bổ sung thủ tục đăng ký tham gia xét chọn giải thưởng Tạ Quang Bửu được công bố tại Quyết định số 3944/QĐ-BKHCNstatus2 ngày 31/12/2015.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 8-Sep-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5781

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu