LuatVietnam

Flow | Thẻ ABTC

Found 16 records | Latest update: 2-Aug-2023

CHÍNH SÁCH
blue-check 20/8/2016 Quy chế mới về cấp thẻ doanh nhân ABTC English attachment
(Thông tư số 28/2016/TT-BCA)

Thông tư này hướng dẫn thủ tục cấp mới, cấp lại và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC (thẻ ABTC) đối với doanh nhân Việt Nam; hướng dẫn việc xét duyệt nhân sự để cấp thẻ ABTC và việc cấp chứng nhận tạm trú đối với doanh nhân nước ngoài Read more

Theo đó, một trong những điểm mới đáng lưu ý của Thông tư này là điều chỉnh tăng thời hạn sử dụng của thẻ ABTC cấp cho doanh nhân Việt Nam, cụ thể tăng từ 3 năm lên thành 05 năm

Về thủ tục cấp thẻ ABTC, so với quy định cũ, Thông tư này đã cho phép thực hiện "trực tuyến" theo các bước như sau:

- Bước 1: Truy cập vào hệ thống điện tử của Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh (tại địa chỉ https://www.vnimm.gov.vn) để khai tờ khai điện tử theo Mẫu X05

- Bước 2: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày khai tờ khai điện tử, truy cập lại vào trang web nêu trên để đặt lịch hẹn ngày đến nộp hồ sơ tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 20/8/2016. Thay thế Thông tư số 10/2006/TT-BCAstatus1 ngày 18/9/2006 và Điều 2 Thông tư số 07/2013/TT-BCAstatus2 ngày 30/01/2013.

QUY ĐỊNH CHI TIẾT
blue-check 2/8/2023 Thủ tục cấp thẻ ABTC (dành cho doanh nhân đi lại trong khối APEC)
(Quyết định số 5358/QĐ-BCA)

Quyết định công bố kèm hướng dẫn 02 thủ tục được quy định tại Quyết định số 09/2023/QĐ-TTg, gồm: Cấp văn bản cho phép sử dụng thẻ ABTC tại các bộ, ngành và Cấp văn bản cho phép sử dụng thẻ ABTC tại địa phương. Read more

Đối tượng áp dụng bao gồm doanh nhân đang làm việc tại các doanh nghiệp nhà nước giữ các chức danh:

a) Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch công ty, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng quản trị; Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc các doanh nghiệp, ngân hàng hoặc chi nhánh ngân hàng;

b) Trưởng ban, Phó Trưởng ban Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế;

c) Kế toán trưởng, Trưởng ban, Phó Trưởng ban, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng có liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh, thương mại, đầu tư, dịch vụ trong các doanh nghiệp; Trưởng chi nhánh của doanh nghiệp.

Ngoài ra, còn áp dụng với doanh nhân đang làm việc tại các doanh nghiệp được thành lập hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam, cụ thể gồm:

- Chủ doanh nghiệp tư nhân, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị; Chủ tịch công ty; Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc, Phó Tổng giám đốc hoặc Phó Giám đốc doanh nghiệp;

- Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc hợp tác xã hoặc liên hợp tác xã;

- Kế toán trưởng, Giám đốc bộ phận hoặc Trưởng phòng có liên quan trực tiếp đến các hoạt động kinh doanh, thương mại, đầu tư, dịch vụ trong các doanh nghiệp; Trưởng chi nhánh của doanh nghiệp.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

blue-check 14/7/2023 Thay mới các thủ tục cấp thẻ ABTC
(Quyết định số 4977/QĐ-BCA)

Các thủ tục hành chính được ban hành mới và sửa đổi tại Quyết định này gồm: Read more

1. Trình báo mất thẻ ABTC (tại Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh)

2. Trình báo mất thẻ ABTC (tại Công an cấp huyện)

3. Trình báo mất thẻ ABTC (tại Công an cấp xã)

4. Cấp mới thẻ ABTC

5. Cấp lại thẻ ABTC

6. Trình báo mất thẻ ABTC

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

red-check 4/8/2016 Quy chế cấp thẻ doanh nhân APEC tại TP. Hà Nội
(Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND)

Quy chế này quy định cụ thể về đối tượng, điều kiện, trình tự, thủ tục, thời hạn và trách nhiệm của các cơ quan trong việc đề nghị cho cán bộ, công chức, viên chức và doanh nhân của các doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội được sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC (sau đây viết tắt là thẻ ABTC) Read more

Theo đó, đối với doanh nhân đang làm việc cho khối doanh nghiệp Nhà nước tại TP Hà Nội sẽ được cấp thẻ ABTC nếu đang giữ các chức vụ sau đây: Chủ tịch Hội đồng thành viên; Chủ tịch công ty; Thành viên Hội đồng thành viên; Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc; Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng, Phó trưởng phòng của các doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất

Đối với doanh nhân đang làm việc cho khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại TP. Hà Nội, được cấp thẻ ABTC nếu giữ các chức vụ sau: Chủ doanh nghiệp tư nhân, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc công ty; Kế toán trưởng, Trưởng phòng trong các doanh nghiệp; Trưởng chi nhánh của các doanh nghiệp và các chức danh tương đương khác

Để được sử dụng thẻ ABTC, doanh nhân phải có hộ chiếu còn giá trị ít nhất 3 năm

Thẩm quyền cấp thẻ doanh nhân APEC tại TP. Hà Nội là Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND ngày 30/10/2012.

blue-check 18/1/2019 TP. HCM đã miễn toàn bộ điều kiện cấp thẻ doanh nhân APEC English attachment
(Công văn số 170/BCA-V03)

Theo Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND ngày 17/1/2014, doanh nhân của các doanh nghiệp tại TP.HCM chỉ được cấp thẻ ABTC khi đáp ứng điều kiện "làm việc trong doanh nghiệp có doanh thu SXKD tối thiểu 10 tỷ hoặc có tổng kim ngạch xuất khẩu tối thiểu 10 tỷ". Read more

Tuy nhiên, Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND nêu trên đã được bãi bỏ theo Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 10/10/2016. Theo đó, hiện nay, doanh nghiệp nếu có nhu cầu cấp thẻ ABTC cho doanh nhân chỉ cần nộp văn bản đề nghị gửi UBND Thành phố xem xét, không phải đáp ứng bất cứ điều kiện nào.

HƯỚNG DẪN
blue-check 11/7/2018 Nới lỏng điều kiện cấp thẻ doanh nhân APEC tại Hà Nội
(Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND)

Quyết định sửa đổi về điều kiện cấp thẻ doanh nhân APEC (thẻ ABTC) tại Hà Nội. Read more

Theo đó, đối với cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước, chỉ cần có hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ còn thời hạn sử dụng kể từ ngày nộp hồ sơ xin cấp, thay vì quy định cũ yêu cầu phải còn thời hạn sử dụng ít nhất 3 năm.

Đối với doanh nhân Việt Nam, chỉ cần có hộ chiếu mà không bắt buộc hộ chiếu phải còn giá trị ít nhất 03 năm.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

blue-check 19/10/2016 Bãi bỏ Quy chế cấp thẻ doanh nhân APEC tại TP.HCM
(Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND)

Quyết định này công bố bãi bỏ Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND ngày 17/01/2014 về ban hành Quy chế cấp thẻ doanh nhân APEC tại TP.HCM, thời điểm bãi bỏ từ ngày 19/10/2016. Read more

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 19/10/2016.

red-check 20/3/2013 Cấp lại Thẻ ABTC, doanh nhân còn đương chức không phải xin lại giấy phép sử dụng thẻ English attachment
(Thông tư số 07/2013/TT-BCAstatus2 )

Thông tư này thay đổi mẫu X01 xin cấp, sửa đổi hộ chiếu phổ thông tại Thông tư số 27/2007/TT-BCA; sửa đổi một số điều khoản liên quan đến việc tách hoặc cấp chung trẻ em dưới 9 tuổi với hộ chiếu của cha mẹ Read more

Về trường hợp cấp lại Thẻ ABTC (thẻ đi lại của doanh nhân APEC), nếu tại thời điểm cấp lại do hết hạn nếu doanh nhân đó không có thay đổi về chức danh và vị trí công tác ban đầu thì không cần phải xin lại văn bản cho phép sử dụng Thẻ ABTC và chỉ cần văn bản xác nhận (không thay đổi chức danh và vị trí công tác) của chính doanh nghiệp.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 20/3/2013. Đính kèm Mẫu X01 - Tờ khai xin cấp, sửa đổi hộ chiếu phổ thông dành cho công dân Việt Nam

blue-check 19/11/2009 Về việc cấp thẻ ABTC cho doanh nhân Việt Nam
(Công văn số 7010/CV/A18(P3))

Cục Quản lý xuất nhập cảnh đề nghị UBND các tỉnh và các Bộ cần nêu rõ ý kiến đồng ý cho doanh nhân sử dụng thẻ ABTC thay vì chỉ phê duyệt chuyển Cục Quản lý xuất nhập cảnh xem xét, cấp thẻ ABTC hoặc đồng ý để doanh nghiệp liên hệ với Cục Quản lý xuất nhập cảnh làm thủ tục cấp thẻ cho doanh nhân.

XEM THÊM
blue-check 31/12/2015 [[Hợp nhất] - Quy chế cấp Thẻ Doanh nhân APEC (Thẻ ABTC)
(Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BCA)

Văn bản hợp nhất các sửa đổi, bổ sung của Quyết định số 54/2015/QĐ-TTgstatus1 ngày 29/10/2015 vào Quyết định số 45/2006/QĐ-TTgstatus1 ngày 28/02/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC.

blue-check 10/2/2014 [Hợp nhất] - Quy trình cấp thẻ doanh nhân APEC (thẻ APEC)
(Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BCA)

Văn bản hợp nhất về việc sửa đổi, bổ sung của Thông tư số 07/2013/TT-BCAstatus2 ngày 30 tháng 01 năm 2013 vào Thông tư số 10/2006/TT-BCAstatus1 ngày 18 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn thực hiện Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC theo Quyết định số 45/2006/QĐ-TTgstatus1 ngày 28 tháng 02 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ.

HẾT HIỆU LỰC
stop-check 22/3/2006 Quy chế cấp Thẻ Doanh nhân APEC (Thẻ ABTC) English attachment
(Quyết định số 45/2006/QĐ-TTgstatus1 )

Thẻ doanh nhân APEC được cấp cho doanh nhân của nước sở tại để tạo thuận lợi cho việc đi lại thực hiện các hoạt động hợp tác kinh doanh, thương mại, đầu tư, dịch vụ; tham dự hội nghị, hội thảo... Người mang thẻ này khi xuất nhập cảnh các nước có tên ghi trong thẻ thì được miễn thị thực tại nước đó. Tại Việt Nam, thẻ này được cấp cho các đối tượng sau: người làm việc trong Ban Giám đốc, kể cả chức danh Trưởng phòng trong các doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp (số 60/2005/QH11status1 ) , Luật Hợp tác xã và Luật Đầu tư nước ngoài; người làm việc trong Ban Giám đốc, Hội đồng Quản trị của Tổng Công ty Nhà nước, Ban Quản lý Khu công nghiệp, khu chế xuất, Ngân hàng. Người có nhu cầu xin cấp thẻ, cần làm văn bản đề nghị gởi đến UBND cấp tỉnh, nơi doanh nghiệp đóng trụ sở. Sau khi có văn bản chấp thuận, người xin cấp thẻ nộp hồ sơ (theo mẫu) tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh thuộc Bộ Công an. Thẻ sẽ được xét cấp trong vòng 3 ngày nếu hồ sơ hợp lệ.

stop-check 9/11/2012 Quy chế cấp Thẻ Doanh nhân APEC (tại Hà Nội)
(Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND)

Quy chế này quy định về đối tượng, điều kiện, trình tự, thủ tục cấp Thẻ Doanh nhân APEC (Thẻ ABTC) cho doanh nhân của các doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của UBND TP. Hà Nội, bao gồm: Read more

- Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc (GĐ), Phó Tổng GĐ; GĐ, Phó GĐ các doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất của Hà Nội.

- Kế toán trưởng, Trưởng, Phó Trưởng phòng các doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất; Trưởng, Phó cơ quan đại diện thương mại của Hà Nội tại các nước và vùng lãnh thổ thành viên tham gia chương trình ABTC.

- Tổng GĐ, Phó Tổng GĐ; GĐ, Phó GĐ các doanh nghiệp; kế toán trưởng hoặc người có chức danh Trưởng phòng trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh.

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần; Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng thành viên; Chủ tịch, Phó Chủ tịch công ty TNHH; Chủ tịch Ban quản trị hợp tác xã, Chủ nhiệm Hợp tác xã.

Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

stop-check 28/8/2007 Sửa đổi Quy chế cấp Thẻ doanh nhân APEC (TP.HCM)
(Quyết định số 116/2007/QĐ-UBND)

Quyết định này sửa đổi khoản 2 Điều 3 của Quyết định 108/2007/QĐ-UBND theo đó loại bỏ bớt điều kiện "Doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu phải có giá trị xuất khẩu trên 5 triệu USD thời điểm 2006 hoặc 2005" khi xét cấp thẻ ABTC . Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

stop-check 21/10/2006 Lệ phí cấp Thẻ Doanh nhân APEC: 1.200.000 đ/thẻ
(Quyết định số 50/2006/QĐ-BTCstatus1 )

Quyết định quy định đối tượng phải nộp lệ phí khi được cấp thẻ ABTC và mức thu cụ thể cho thể cấp lần đầu là 1,2 triệu đồng; thẻ cấp lại được thu với mức phí 1 triệu đồng.

stop-check 18/10/2006 Quy trình cấp thẻ doanh nhân APEC (thẻ ABTC) English attachment
(Thông tư số 10/2006/TT-BCAstatus1 )

Thẻ đi lại doanh nhân APEC (gọi tắt là thẻ ABTC) cấp cho doanh nhân Việt Nam, có giá trị sử dụng trong 3 năm. Trường hợp hộ chiếu của doanh nhân còn giá trị dưới 3 năm thì giá trị của thẻ được cấp bằng với giá trị của hộ chiếu. Quyết định này quy định về thủ tục hồ sơ xin cấp thẻ ABTC; trình tự và thời hạn xem xét cấp thẻ ABTC và một số quy định về việc doanh nhân nước ngoài mang thẻ ABTC xuất nhập cảnh ra vào Việt Nam.