LuatVietnam

blue-check Thêm một số hướng dẫn về chính sách giảm thuế GTGT English attachment

Công văn số 2688/BTC-TCT ngày 23/3/2022 của Bộ Tài chính về thuế giá trị gia tăng tại Nghị định số 15/2022/NĐ-CPstatus2 (2 trang)
Posted: 25/3/2022 7:43:05 AM | Latest updated: 29/3/2022 5:30:12 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5418 | Vietlaw: 553
LuatVietnam

Đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ không được giảm 2% thuế GTGT theo Nghị quyết số 43/2022/QH15, Bộ Tài chính yêu cầu doanh nghiệp đối chiếu với các nhóm hàng hóa, dịch vụ loại trừ quy định tại khoản 1 Điều 1 và Danh mục chi tiết các hàng hóa, dịch vụ không được giảm thuế tại Phụ lục I, II, III của Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 để xác định.

Đồng thời, Bộ Tài chính có một số lưu ý như sau:

- Nếu doanh nghiệp có thu tiền dịch vụ trước ngày 1/2/2022 nhưng dịch vụ hoàn thành trong thời gian từ ngày 1/2 đến 31/12/2022 thì phần tiền thu trước 1/2 không được giảm thuế, chỉ giảm thuế phần tiền được thanh toán và lập hóa đơn từ 1/2 đến 31/12/2022.

- Nếu hàng hóa, dịch vụ đã cung cấp trong tháng 1/2022 nhưng đến tháng 2/2022 doanh nghiệp mới xuất hóa đơn thì thuộc trường hợp lập hóa đơn sai thời điểm và không được giảm thuế (trừ những hàng hóa, dịch vụ đặc thù được lập hóa đơn theo kỳ như điện).

- Đối với các hóa đơn đã lập trước ngày 1/2/2022 với thuế suất 10%, nếu sau 1/2/2022 cần điều chỉnh sai sót thì hóa đơn điều chỉnh vẫn lập với thuế suất 10%, không tính giảm.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5418

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV2688-23032022BTC[VLO].pdf

Lược đồ

GIảm 2% thuế GTGT 2022Cập nhật đến: 23-Sep-2022

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Thuế GTGT

blue-check Dịch vụ môi giới cho DNCX được hưởng thuế GTGT 0% English attachment
blue-check Không có chính sách giảm thuế GTGT cho mặt hàng chịu thuế suất 5%
blue-check Các sản phẩm không đề cập tại phụ lục của Nghị định 15/2022/NĐ-CP sẽ được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Nhập khẩu thiết bị y tế, xác định thuế GTGT theo văn bản nào? English attachment
blue-check Dịch vụ thông quan có phải chịu thuế GTGT?
blue-check Cung cấp thiết bị y khoa có được giảm 2% thuế GTGT?
blue-check Nhập khẩu sản phẩm kim loại không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Thiết bị điện tử gia dụng nhập khẩu có được giảm 2% thuế GTGT?
blue-check Dịch vụ lắp đặt hệ thống tủ điện có thể được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Máy khoan bê tông không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Về căn cứ xác định hàng nhập khẩu không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Thuế GTGT bị ấn định sau thông quan có được khấu trừ?
blue-check Sử dụng hóa đơn bán hàng mua của cơ quan thuế cũng được tính giảm 20% tỷ lệ tính thuế GTGT
blue-check Công trình bàn giao từ 1/2 - 31/12/2022 đều được giảm 2% thuế GTGT, bất kể chưa thanh toán
blue-check Lại sửa quy định về hoàn thuế dự án đầu tư và giá đất được trừ khi tính thuế GTGT English attachment
blue-check Khoản thu hộ được miễn khai nộp thuế GTGT
blue-check Việc giảm thuế GTGT đối với dây và cáp điện phải chờ hướng dẫn của Bộ Tài chính
blue-check Về việc phân loại mã sản phẩm để giảm thuế GTGT đối với dây bện bằng kim loại
blue-check Văn phòng công chứng có được nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ?
blue-check Thuế suất GTGT đối với dịch vụ được xác định như thế nào?