LuatVietnam

blue-check Thi công nhà máy bên trong khu phi thuế quan được hưởng thuế GTGT 0% English attachment

Công văn số 15743/CTHN-TTHT ngày 30/3/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội hướng dẫn thuế suất thuế GTGT (3 trang)
Posted: 3/4/2023 12:37:05 PM | Latest updated: 6/4/2023 3:59:39 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5673 | Vietlaw: 612
LuatVietnam

Trường hợp Công ty nhận thi công công trình nhà máy trong khu phi thuế quan, nếu đáp ứng các điều kiện tại khoản 2 Điều 9 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 thì được xem là dịch vụ xuất khẩu và được áp dụng thuế suất GTGT 0%.

Tuy nhiên, nếu hoạt động thi công công trình nhà máy thực hiện bên ngoài khu phi thuế quan thì phải áp dụng thuế suất GTGT 10% theo quy định tại Điều 11 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 .

Khu phi thuế quan được hiểu bao gồm: khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất, kho bảo thuế, khu bảo thuế, kho ngoại quan, khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu thương mại - công nghiệp và các khu vực kinh tế khác được thành lập và được hưởng các ưu đãi về thuế như khu phi thuế quan theo Quyết định của Thủ tướng (khoản 20 Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 ).

Về điều kiện hoàn thuế GTGT đối với dịch vụ xuất khẩu, thực hiện theo quy định tại Điều 2 Thông tư 25/2018/TT-BTC và Điều 16 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5673

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV15743_30032023CTHN[VLO].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Doanh nghiệp chế xuất

blue-check Hóa đơn thiếu dòng "Dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan" phải phát hành lại
blue-check Kho của DNCX được miễn xây vách ngăn nếu chỉ lưu giữ hàng hóa English attachment
blue-check DNCX có được hạch toán chi phí mua hàng từ nội địa mà không có tờ khai hải quan?
blue-check Cách xử lý HĐĐT phát hành không đúng định dạng dữ liệu
blue-check Thi công nhà máy bên trong khu phi thuế quan được hưởng thuế GTGT 0% English attachment
blue-check DNCX không được miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất sản phẩm bán vào nội địa English attachment
blue-check DNCX được miễn thuế hàng hóa mua bán với nước ngoài nếu đáp ứng định nghĩa về khu PTQ English attachment
blue-check Trường hợp nào DNCX được miễn khai hải quan khi thanh lý hàng hóa nhập từ nội địa?
blue-check Thành phẩm thuê DNCX gia công vẫn phải chịu thuế nhập khẩu English attachment
blue-check Các trường hợp DNCX được miễn thuế xuất khẩu, nhập khẩu English attachment
blue-check Cách khai thuế và hải quan khi DNCX cho doanh nghiệp nội địa thuê mượn máy móc
blue-check DNCX mới thành lập được hưởng ưu đãi thuế từ thời điểm nào? English attachment
blue-check Hàng của DNCX thuê gia công trong nội địa được miễn khai hải quan
blue-check DNCX có phải truy nộp số thuế ưu đãi khi chuyển đổi thành doanh nghiệp thường?
blue-check Cho mượn máy móc nhập ưu đãi phải hoàn trả số thuế được miễn
blue-check Cho DNCX thuê tài chính, thủ tục hải quan thế nào?
blue-check Hàng hóa xây dựng cho DNCX do nhà thầu nhập khẩu cũng được miễn thuế English attachment
blue-check Về điều kiện miễn thuế đối với nhà thầu nhập khẩu hàng hóa xây dựng cho DNCX English attachment
blue-check Bán thanh lý tài sản, trường hợp nào DNCX phải khai hải quan?
blue-check Hải quan chỉ giám sát qua camera đối với DNCX có rủi ro English attachment