LuatVietnam

blue-check Thiết bị điện tử chuyên dùng không được áp dụng thuế suất GTGT 8%

Công văn số 4262/TCHQ-TXNK ngày 16/8/2023 của Tổng cục Hải quan về thuế GTGT hàng nhập khẩu đối với thiết bị điện tử chuyên dùng (2 trang)
Posted: 17/8/2023 8:49:53 AM | Latest updated: 18/8/2023 9:42:01 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5766
LuatVietnam

Tổng cục Hải quan lưu ý, trường hợp hàng hóa nhập khẩu được xác định là thiết bị điện tử chuyên dùng thì thuộc mục IV Phần B Phụ lục III ban hành kèm Nghị định 44/2023/NĐ-CP và không được giảm thuế GTGT (từ 10% xuống 8%).

Trường hợp doanh nghiệp có vướng mắc trong việc xác định mặt hàng nhập khẩu là thiết bị điện tử chuyên dùng để kê khai thuế GTGT thì cần liên hệ với cơ quan quản lý chuyên ngành (Bộ Thông tin & Truyền thông) để được hướng dẫn cụ thể.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5766

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Lược đồ

GIảm 2% thuế GTGT 2023Cập nhật đến: 27-Sep-2023

Dòng thời gian

Không có dữ liệu