LuatVietnam

Thời gian bị án treo của công chức không được tính để xét nâng lương

Cập nhật 12/4/2023 | Đăng tải: LVN.-1

hoi Lê Văn Sánh (Kiên Giang)
Trường hợp công chức hưởng án treo có thời gian thử thách từ ngày 13/3/2019 đến ngày 12/9/2022 thì thời gian không được tính nâng bậc lương thường xuyên từ ngày 15/9/2021 đến ngày 12/9/2022 hay tính từ ngày 13/3/2019 đến ngày 12/9/2022?

luat Bộ Nội vụ:

Quy định về thời gian thử thách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động bị phạt tù nhưng cho hưởng án treo không tính vào thời gian để xét nâng bậc lương thường xuyên được quy định rõ tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 03/2021/TT-BNV ngày 29/6/2021 của Bộ Nội vụ.

Việc tổ chức thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức ở tỉnh Kiên Giang thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh. Vì vậy, đề nghị ông Lê Văn Sánh liên hệ với cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Kiên Giang (Sở Nội vụ) để được giải đáp.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Cán bộ - Công chức

otvet Công chức có được hưởng trợ cấp thôi việc?
otvet Người đã làm việc trước khi công nhận vùng đặc biệt khó khăn có được hưởng trợ cấp?
otvet Thời gian bị án treo của công chức không được tính để xét nâng lương
otvet Tiền điện thoại của công chức chỉ khoảng 100 đến 500.000 đồng/tháng
otvet Công chức có được hưởng phụ cấp nghề trong thời gian được cử đi học?
otvet Công chức không được hưởng phụ cấp công vụ trong thời gian nghỉ thai sản
otvet Dự hội nghị tập huấn có được hưởng tiền ăn uống, đi lại?
otvet Nghỉ hưu sớm do tinh giản biên chế không bị trừ lương hưu
otvet Điều kiện nghỉ hưu đối với công chức
otvet Năm 2023, tuổi nghỉ hưu sẽ tăng lên 60 tuổi 9 tháng (với nam) và 56 tuổi (với nữ)
otvet Phụ cấp của công chức có tăng theo lương cơ sở?
otvet Công chức có được hưởng tiền những ngày phép năm chưa nghỉ?
otvet Viên chức nghỉ việc được hưởng các chế độ gì?
otvet Công chức có được sinh nhiều hơn 2 con?
otvet Viên chức có được tăng lương sau khi bổ sung thêm bằng cấp?
otvet Các vi phạm của công chức có thể bị buộc thôi việc
otvet Công chức tự nguyện tinh giản biên chế có được trợ cấp thêm lương hưu?
otvet Viên chức nếu thành lập công ty có thể bị phạt đến 10 triệu đồng
otvet Trường hợp nào tham ô tài sản chỉ bị phạt hành chính?
otvet Tạp vụ có được hưởng phụ cấp độc hại?