LuatVietnam

Thời gian nghỉ thai sản không bị giảm trừ khi chốt sổ BHXH

Cập nhật 6/6/2022 | Đăng tải: LVN.5467

hoi Trần Thị Nga
Tôi vào công ty từ tháng 7 năm 2010. Tính theo quy định chốt sổ Bảo hiểm xã hội (BHXH) mới thì tới tháng 7 năm 2025 là tôi đủ 15 năm. Trong quá trình đó tôi có nghỉ thai sản 6 tháng.
Vậy cho tôi hỏi lúc chốt bảo hiểm có tính thêm 6 tháng nghỉ không? Tôi có phải làm thêm 6 tháng nữa thì mới chốt sổ BHXH không?

luat Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

Khoản 2 Điều 39 Luật BHXH 2014 quy định:

“2. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội, người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội”.

Và Điểm b Khoản 2 Điều 12 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH có quy định cụ thể:

“2. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Khoản 2 Điều 39 của Luật bảo hiểm xã hội được hướng dẫn như sau:

b) Thời gian hưởng chế độ thai sản của người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi quy định tại khoản 4 Điều 31 của Luật bảo hiểm xã hội không được tính là thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội”.

Như vậy, 6 tháng bạn nghỉ thai sản được tính đóng BHXH và tính theo mức tiền lương đóng BHXH của tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản nếu bạn vẫn còn hợp đồng lao động với công ty.

Nếu có thắc mắc bạn liên hệ đến tổng đài chăm sóc khách hàng của BHXH Việt Nam số 1900 9068 để được hỗ trợ.

Xem thêm

Bảo hiểm xã hội