LuatVietnam

Thời gian thử việc có trích đóng BHXH?

Cập nhật 16/3/2023 | Đăng tải: LVN.5659

hoi Bạn đọc
Nếu công ty ký HĐLĐ gộp cả thời gian thử việc, thì công ty có thể đóng BH bắt buộc cho NLĐ trong thời gian thử việc được không?

luat Bảo hiểm Xã hội TP. HCM:

- Căn cứ Luật BHXH năm 2014; Bộ Luật Lao động năm 2019 và các văn bản hướng dẫn dưới Luật quy định: Người lao động làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn, HĐLĐ có thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên thuộc đối tượng đóng BHXH bắt buộc; Người lao động làm việc theo hợp đồng thử việc không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Trường hợp người lao động có thời gian thử việc ghi trong HĐLĐ mà HĐLĐ đó thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, thì người sử dụng lao động và người lao động phải đóng BHXH bắt buộc cho cả thời gian thử việc.

- Căn cứ khoản 3 Điều 85 Luật BHXH năm 2014 quy định: Người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng BHXH tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng BHXH, trừ trường hợp nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

Trường hợp thử việc không đạt yêu cầu, người lao động nghỉ việc, đơn vị căn cứ quy định trên để thực hiện đóng BHXH cho người lao động.

Xem thêm

Lao động - Việc làm

otvet Điều kiện nghỉ hưu sớm đối với lao động nữ
otvet Có thể dừng đóng BHXH sau khi đủ 20 năm để chờ hưởng lương hưu khi đến tuổi
otvet Nghề tài xế có được nghỉ hưu trước tuổi?
otvet Miễn nộp giấy khám thai khi xin hưởng trợ cấp thai sản
otvet Không được hưởng lại trợ cấp mất sức lao động nếu đã từ chối hưởng
otvet Điều kiện nghỉ hưu sớm khi làm nghề độc hại
otvet Làm việc qua mạng vẫn phải đóng BHXH nếu có HĐLĐ
otvet Hồ sơ thai sản được giải quyết trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày tiếp nhận
otvet Những điều cần biết về thời hạn thông báo trước khi thôi việc
otvet Có thể rút BHXH một lần tại tỉnh khác nơi làm việc
otvet Khi nào công ty phải nộp hồ sơ thai sản cho người lao động?
otvet Làm việc online vẫn phải đóng BHXH bắt buộc nếu có HĐLĐ
otvet Công ty được thanh toán trước phần nợ BHXH của lao động cần hưởng chế độ thai sản
otvet Làm việc online vẫn phải đóng BHXH nếu có HĐLĐ
otvet Điều kiện nghỉ hưu sớm đối với người làm nghề độc hại
otvet Hướng dẫn cách tính BHXH một lần
otvet Nghỉ hưu theo diện suy giảm khả năng lao động sẽ không được hưởng chế độ tinh giản biên chế
otvet Các trường hợp miễn thông báo tình hình việc làm của người hưởng trợ cấp thất nghiệp
otvet Chỉ cần đóng BHXH đủ 6 tháng trong vòng 1 năm trước khi sinh sẽ được hưởng chế độ thai sản
otvet Bệnh hiểm nghèo có được nghỉ hưu trước tuổi?