LuatVietnam

blue-check Thời hạn 15 ngày hoàn thành thủ tục nhập khẩu tại chỗ được tính theo ngày làm việc English attachment

Công văn số 4350/TCHQ-GSQL ngày 18/8/2023 của Tổng cục Hải quan về thời hạn thực hiện thủ tục nhập khẩu tại chỗ (1 trang)
Posted: 30/8/2023 9:00:56 AM | Latest updated: 13/9/2023 4:46:13 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5779 | Vietlaw: 628
LuatVietnam

Tổng cục Hải quan lưu ý, thời hạn hoàn thành thủ tục nhập khẩu tại chỗ được áp dụng theo quy định tại khoản 4 Điều 86 Thông tư 38/2015/TT-BTCstatus2 (sửa đổi tại khoản 58 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTCstatus2 ).

Theo đó, thời hạn bên nhập khẩu tại chỗ phải hoàn thành thủ tục hải quan là "15 ngày làm việc" kể từ ngày thông quan hàng hóa xuất khẩu.

Đối với thời hạn "15 ngày" (kể từ ngày thông quan sản phẩm xuất khẩu tại chỗ) quy định tại điểm g khoản 2 Điều 10 và điểm e khoản 2 Điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CPstatus2 , đây là thời hạn để người xuất khẩu tại chỗ thông báo cho cơ quan hải quan thông tin về tờ khai của sản phẩm nhập khẩu tại chỗ tương ứng làm căn cứ xem xét miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để gia công, sản xuất sản phẩm xuất khẩu tại chỗ.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5779

Tệp đính kèm

Lược đồ

XNK tại chỗCập nhật đến: 26-Sep-2023

Dòng thời gian

Không có dữ liệu