LuatVietnam

Thời hạn giải quyết trợ cấp thất nghiệp tính như thế nào?

Cập nhật 19/8/2022 | Đăng tải: LVN.5523

hoi Nguyễn Thị Hiền
Tôi đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp vào ngày 27/6/2022 nhưng chưa có thời gian hẹn giải quyết hồ sơ. Tôi đã gọi lên Trung tâm Dịch vụ việc làm và được giải thích sẽ có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp vào ngày 25/7/2022.
Tuy nhiên, theo thông tin tôi tìm hiểu thì "trong vòng 16 ngày làm việc kể từ ngày nhận được dữ liệu do BHXH chuyển đến, cán bộ Trung tâm dịch vụ việc làm rà soát và gửi hồ sơ đủ điều kiện để trình Sở Lao động-Thương binh và Xã hội. Sau khi nhận được hồ sơ do trung tâm dịch vụ việc làm chuyển đến thì trong 2 ngày làm việc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội ra quyết định hưởng trợ cấp", tức là chỉ sau 18 ngày làm việc kể từ khi BHXH duyệt hồ sơ. Tôi cho rằng, ngày 22/7/2022 tôi đã có thể nhận được quyết định.
Đề nghị cơ quan chức năng giải đáp vấn đề này.

luat Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:

Quy trình tiếp nhận, giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động trên cổng dịch vụ công quốc gia như sau:

1. Sau khi người lao động nhập đầy đủ thông tin và gửi hồ sơ cho Trung tâm Dịch vụ việc làm, Cổng dịch vụ công Quốc gia tự động chuyển thông tin người lao động qua hệ thống của cơ quan BHXH.

2. Sau khi nhận được thông tin của người lao động từ Cổng Dịch vụ công Quốc gia chuyển đến, nếu thông tin số sổ BHXH và một trong hai thông tin họ tên hoặc số CMND/CCCD/hộ chiếu trùng với dữ liệu của cơ quan BHXH thì trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin từ Cổng Dịch vụ công Quốc gia chuyển đến, BHXH phải trả lại thông tin về quá trình đóng BHXH, BHTN của người lao động, thực hiện ký số và chuyển lại cho Cổng Dịch vụ công Quốc gia để chuyển hồ sơ trực tuyến đến Trung tâm Dịch vụ việc làm.

3.  Trong thời hạn 16 ngày làm việc kể từ ngày nhận được dữ liệu tham gia BHTN của người lao động do BHXH chuyển đến trên cổng Dịch vụ công Quốc gia, cán bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm rà soát và gửi hồ sơ trình Sở Lao động-Thương binh và Xã hội theo đúng quy định.

4. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do Trung tâm Dịch vụ việc làm chuyển đến, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phản hồi kết quả đến người lao động.

Như vậy, công dân nộp hồ sơ ngày 27/6/2022, nếu hồ sơ của công dân hợp lệ thì đến ngày 25/7/2022, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội gửi Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp đến người lao động qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia là đúng quy trình.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Bảo hiểm thất nghiệp

otvet Nghỉ việc ngay sau thời gian thai sản có được hưởng trợ cấp thất nghiệp?
otvet Thời gian đóng BHXH tại các công ty khác nhau được cộng dồn khi tính trợ cấp thất nghiệp
otvet Những ai được quỹ BHTN chi hỗ trợ Covid-19 đợt 2?
otvet Cách tính mức trợ cấp thất nghiệp
otvet Đóng BHTN trên 12 năm cũng chỉ được hưởng tối đa 12 tháng trợ cấp thất nghiệp
otvet Thời hạn giải quyết trợ cấp thất nghiệp tính như thế nào?
otvet Hưởng trợ cấp thất nghiệp có phải nộp giấy xin thôi việc?
otvet Được cộng gộp thời gian đóng BHTN tại sổ BHXH cũ vào sổ mới
otvet Xin hưởng trợ cấp thất nghiệp bắt buộc phải nộp sổ BHXH
otvet Các giấy tờ cần thiết để hưởng trợ cấp thất nghiệp
otvet Xin hưởng trợ cấp thất nghiệp có cần nộp giấy thôi việc?
otvet Thủ tục gộp quá trình đóng bảo hiểm thất nghiệp
otvet Trợ cấp thất nghiệp sẽ tăng theo lương tối thiểu
otvet Mất sổ BHXH, cần làm lại mới được nhận trợ cấp thất nghiệp
otvet Có thể tự in quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng dịch vụ công
otvet Không được hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu đã có lương hưu
otvet Thủ tục gộp quá trình đóng bảo hiểm thất nghiệp như thế nào?
otvet Đã nhận BHXH một lần có được truy lĩnh trợ cấp thất nghiệp?
otvet Không hạn chế số lần hưởng trợ cấp thất nghiệp, chỉ cần đủ điều kiện
otvet Đóng bảo hiểm gián đoạn có được hưởng trợ cấp thất nghiệp?