LuatVietnam

Thời hạn trả trợ cấp thất nghiệp xác định thế nào?

Cập nhật 15/5/2022 | Đăng tải: LVN.5452

hoi Nguyễn Sang
Tôi đã thông báo lần 2 cho trung tâm dịch vụ việc làm từ ngày 24.1, nhưng đến nay ngày 8.2 vẫn chưa nhận chi trả thất nghiệp của tháng thứ 2. Mong cơ quan xem xét để người lao động nhận hỗ trợ kịp thời.

luat Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

Tại Khoản 2, Điều 18 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi trả trợ cấp thất nghiệp như sau:

Tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp tháng đầu tiên của người lao động trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp;

Tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động từ tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp thứ 2 trở đi trong thời hạn 05 ngày làm việc, tính từ thời điểm ngày thứ 07 của tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp đó nếu không nhận được quyết định tạm dừng hoặc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với người lao động. Trường hợp thời điểm ngày thứ 07 nêu trên là ngày nghỉ thì thời hạn chi trả trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày làm việc tiếp theo.

Đối chiếu với quy định trên, ông Nguyễn Sang có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp từ ngày 23.12.2021. Thời điểm ngày thứ 7 của tháng thứ 2 là ngày 29.1.2022 (được tính từ ngày 23.1.2021).

Tuy nhiên, năm 2022 nghỉ tết Nguyên đán từ ngày 30.1.2022 đến hết ngày 6.2.2022. Vì vậy, cơ quan BHXH tỉnh sẽ tiến hành chi trả trợ cấp thất nghiệp tháng thứ 2 cho ông Sang kể từ ngày 7.2.2022 đến hết ngày 10.2.2022.

Xem thêm

Bảo hiểm thất nghiệp