LuatVietnam

Thời hạn trả trợ cấp thất nghiệp xác định thế nào?

Cập nhật 15/5/2022 | Đăng tải: LVN.5452

hoi Nguyễn Sang
Tôi đã thông báo lần 2 cho trung tâm dịch vụ việc làm từ ngày 24.1, nhưng đến nay ngày 8.2 vẫn chưa nhận chi trả thất nghiệp của tháng thứ 2. Mong cơ quan xem xét để người lao động nhận hỗ trợ kịp thời.

luat Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

Tại Khoản 2, Điều 18 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi trả trợ cấp thất nghiệp như sau:

Tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp tháng đầu tiên của người lao động trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp;

Tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động từ tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp thứ 2 trở đi trong thời hạn 05 ngày làm việc, tính từ thời điểm ngày thứ 07 của tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp đó nếu không nhận được quyết định tạm dừng hoặc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với người lao động. Trường hợp thời điểm ngày thứ 07 nêu trên là ngày nghỉ thì thời hạn chi trả trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày làm việc tiếp theo.

Đối chiếu với quy định trên, ông Nguyễn Sang có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp từ ngày 23.12.2021. Thời điểm ngày thứ 7 của tháng thứ 2 là ngày 29.1.2022 (được tính từ ngày 23.1.2021).

Tuy nhiên, năm 2022 nghỉ tết Nguyên đán từ ngày 30.1.2022 đến hết ngày 6.2.2022. Vì vậy, cơ quan BHXH tỉnh sẽ tiến hành chi trả trợ cấp thất nghiệp tháng thứ 2 cho ông Sang kể từ ngày 7.2.2022 đến hết ngày 10.2.2022.

Xem thêm

Bảo hiểm thất nghiệp

otvet Nghỉ việc ngay sau thời gian thai sản có được hưởng trợ cấp thất nghiệp?
otvet Thời gian đóng BHXH tại các công ty khác nhau được cộng dồn khi tính trợ cấp thất nghiệp
otvet Những ai được quỹ BHTN chi hỗ trợ Covid-19 đợt 2?
otvet Cách tính mức trợ cấp thất nghiệp
otvet Đóng BHTN trên 12 năm cũng chỉ được hưởng tối đa 12 tháng trợ cấp thất nghiệp
otvet Thời hạn giải quyết trợ cấp thất nghiệp tính như thế nào?
otvet Hưởng trợ cấp thất nghiệp có phải nộp giấy xin thôi việc?
otvet Được cộng gộp thời gian đóng BHTN tại sổ BHXH cũ vào sổ mới
otvet Xin hưởng trợ cấp thất nghiệp bắt buộc phải nộp sổ BHXH
otvet Các giấy tờ cần thiết để hưởng trợ cấp thất nghiệp
otvet Xin hưởng trợ cấp thất nghiệp có cần nộp giấy thôi việc?
otvet Thủ tục gộp quá trình đóng bảo hiểm thất nghiệp
otvet Trợ cấp thất nghiệp sẽ tăng theo lương tối thiểu
otvet Mất sổ BHXH, cần làm lại mới được nhận trợ cấp thất nghiệp
otvet Có thể tự in quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng dịch vụ công
otvet Không được hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu đã có lương hưu
otvet Thủ tục gộp quá trình đóng bảo hiểm thất nghiệp như thế nào?
otvet Đã nhận BHXH một lần có được truy lĩnh trợ cấp thất nghiệp?
otvet Không hạn chế số lần hưởng trợ cấp thất nghiệp, chỉ cần đủ điều kiện
otvet Đóng bảo hiểm gián đoạn có được hưởng trợ cấp thất nghiệp?