LuatVietnam

Lược đồ | Thông báo phát hành hóa đơn

Tổng số 42 bản ghi | Cập nhật đến: 4-Jun-2020

QUY ĐỊNH CHI TIẾT
blue-check 15/8/2013 Không nộp thông báo phát hành hóa đơn có thể bị xử lý hình sự English attachment
(Thông tư Liên tịch số 10/2013/TTLT-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC-BTC)

Thông tư này hướng dẫn Bộ Luật hình sự số 37/2009/QH12status1 về các tội phạm sau: Xem thêm

1. Trốn thuế (Điều 161)

2. In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn (Điều 164a)

3. Vi phạm quy định về bảo quản, quản lý hóa đơn (Điều 164b)

4. Cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu sự thật trong hoạt động chứng khoán (Điều 181a)

5. Sử dụng thông tin nội bộ để mua bán chứng khoán (Điều 181b)

6. Thao túng giá chứng khoán (Điều 181c)

Theo đó, các hành vi in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn bị xử lý hình sự theo Điều 164a Bộ Luật hình sự được hiểu như sau:

- In trái phép hóa đơn là hành vi tự in hóa đơn hoặc tự khởi tạo hóa đơn điện tử khi không đủ điều kiện hoặc không đúng, không đầy đủ nội dung; in hóa đơn giả hoặc khởi tạo hóa đơn điện tử giả;

- Phát hành trái phép hóa đơn là hành vi lập tờ thông báo phát hành không đầy đủ nội dung; không gửi hoặc niêm yết tờ thông báo phát hành theo quy định

- Mua bán trái phép hóa đơn bao gồm các hành vi: mua bán hoá đơn chưa ghi hoặc ghi nội dung không đầy đủ, chính xác; mua bán hoá đơn không có hàng hoá, dịch vụ kèm theo; mua bán hoá đơn giả, chưa hoặc hết giá trị sử dụng; mua bán, sử dụng hoá đơn có sự chênh lệch về giá trị hàng hoá, dịch vụ giữa các liên.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 15/8/2013, thay thế Thông tư liên tịch số 21/2004/TTLT-BCA-TANDTC-VKSNDTC-BTP ngày 23/11/2004.

blue-check 19/11/2019 Thông báo phát hành hóa đơn sẽ được công khai trên website của Tổng cục Thuế sau 2 ngày
(Công văn số 4732/TCT-TVQT)

Theo quy định tại khoản 4 Điều 9 Thông tư 39/2014/TT-BTCstatus1 (sửa đổi tại Thông tư 37/2017/TT-BTCstatus1 ), doanh nghiệp phải gửi thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế chậm nhất 02 ngày trước khi bắt đầu sử dụng. Xem thêm

Cũng trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày nhận được thông báo phát hành hóa đơn (kèm hóa đơn mẫu) của doanh nghiệp, cơ quan thuế có trách nhiệm đăng tải thông báo phát hành hóa đơn đó lên trang website của Tổng cục Thuế.

Tuy nhiên, lưu ý, thời hạn 2 ngày đăng tải thông báo phát hành hóa đơn nêu trên chỉ tính khi cơ quan thuế nhận được thông báo phát hành đảm bảo đầy đủ nội dung theo quy định tại Thông tư 39/2014/TT-BTCstatus1 (sửa đổi tại Thông tư 37/2017/TT-BTCstatus1 ).

blue-check 19/11/2019 Thông báo phát hành hóa đơn sẽ được đăng lên website Tổng cục Thuế sau 2 ngày tiếp nhận
(Công văn số 4731/TCT-TVQT)

Để không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, Tổng cục Thuế yêu cầu Cục thuế các tỉnh phải đăng tải Thông báo phát hành hóa đơn của doanh nghiệp lên website ngành Thuế trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận. Xem thêm

Phía doanh nghiệp cần lưu ý, Thông báo phát hành hóa đơn kèm hóa đơn mẫu phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý chậm nhất là 2 ngày trước khi bắt đầu sử dụng hóa đơn. Thông báo phát hành hóa đơn phải đảm bảo đầy đủ nội dung theo quy định tại Thông tư 39/2019/TT-BTC và sửa đổi tại Thông tư 37/2017/TT-BTCstatus1 .

HƯỚNG DẪN
blue-check 30/3/2012 Quy trình quản lý Thông báo phát hành hóa đơn
(Quyết định số 936/QĐ-CT)

Quy trình này nhằm quản lý việc tiếp nhận thông báo phát hành hóa đơn do doanh nghiệp nộp qua đường Internet thông qua dịch vụ T-VAN (kê khai thuế qua mạng), dành cho cán bộ công chức ngành thuế Xem thêm

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

blue-check 1/1/2011 Mẫu Thông báo phát hành hóa đơn (dành cho doanh nghiệp)
(Biểu mẫu số 3.5:153/2010/TT-BTC)

Theo quy định tại Điều 9 Thông tư 153/2010/TT-BTCstatus1 thì doanh nghiệp trước khi sử dụng hóa đơn đặt in phải lập Thông báo theo mẫu này, kèm theo Hóa đơn mẫu nộp tại cơ quan Thuế quản lý trực tiếp chậm nhất 5 ngày trước ngày sử dụng. Bản Thông báo và Hóa đơn mẫu phải được niêm yết ngay tại Trụ sở của doanh nghiệp rong suối thời gian sử dụng hóa đơn

blue-check 3/6/2020 Thông báo phát hành hóa đơn điện tử vẫn thực hiện theo Thông tư 32/2011/TT-BTC
(Công văn số 45505/CT-TTHT)

Theo Cục Thuế Tp. Hà Nội, khi doanh nghiệp hết hạn sử dụng bắt buộc mua của cơ quan Thuế thì được phép chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử. Việc thông báo phát hành hóa đơn điện tử thực hiện theo Khoản 2 Điều 7 Thông tư 32/2011/TT-BTCstatus1 . Xem thêm

blue-check 8/5/2020 Về việc xử lý thông báo phát hành hóa đơn trùng số và ký hiệu
(Công văn số 1845/TCT-CS)

Theo nguyên tắc đánh số hóa đơn tại Thông tư 39/2014/TT-BTCstatus1 , số hóa đơn trong mỗi phần phát hành có thể trùng nhau nhưng không được đồng thời trùng cả Ký hiệu. Xem thêm

Theo đó, nếu doanh nghiệp nộp Thông báo phát hành hóa đơn có ký hiệu và số hóa đơn trùng với các thông báo trước đó thì ngoài việc xác định doanh nghiệp đó sau sót, Tổng cục Thuế cho rằng cơ quan Thuế tiếp nhận thông báo cũng có sai đó. Cơ quan này sẽ phải chịu trách nhiệm kiểm tra từng trường hợp hóa đơn đã phát hành trong trường hợp đó để xử lý

blue-check 31/3/2020 Phải thông báo phát hành hóa đơn điện tử trước khi khởi tạo
(Công văn số 1357/TCT-CS)

Trường hợp Công ty đang sử dụng hóa đơn điện tử mẫu cũ theo Nghị định 51/2010/NĐ-CPstatus1 , Nghị định 04/2014/NĐ-CPstatus1 , Thông tư 39/2014/TT-BTCstatus1 và Thông tư 32/2011/TT-BTCstatus1 thì trước khi khởi tạo hóa đơn phải lập thông báo phát hành theo hướng dẫn tại Điều 7 Thông tư 32/2011/TT-BTCstatus1 . Xem thêm

Thông báo phát hành hóa đơn điện tử phải gồm các nội dung: tên đơn vị phát hành, MST, địa chỉ, điện thoại, các loại hóa đơn phát hành, ngày lập thông báo phát hành, tên, chữ ký của người đại diện pháp luật, chữ ký điện tử của tổ chức phát hành...

blue-check 6/1/2020 Hiển thị thêm ngày ký trên HĐĐT có cần điều chỉnh thông báo phát hành hóa đơn?
(Công văn số 425/CT-TTHT)

Văn bản kiến nghị Tổng cục Thuế hướng dẫn vướng mắc liệu doanh nghiệp có phải gửi thông báo phát hành mới khi bổ sung nội dung hiển thị ngày ký trên hóa đơn điện tử. Xem thêm

Cục thuế TP. Hà Nội hiện đang có 2 quan điểm và dự kiến áp dụng quan điểm 2 để cắt giảm thủ tục, chi phí cho doanh nghiệp như sau:

- Quan điểm 1: Khi doanh nghiệp bổ sung nội dung hiển thị ngày trên chữ ký điện tử đã làm thay đổi mẫu hóa đơn trong thông báo phát hành trước đó nên phải thực hiện thông báo phát hành mới theo quy định và hủy các hóa đơn điện tử đã thông báo phát hành còn tồn chưa sử dụng.

Quan điểm 2: Khoản 2 Điều 7 Thông tư 32/2011/TT-BTC chỉ quy định có chữ ký điện tử, không quy định nội dung phải hiển thị trên chữ điện tử nên doanh nghiệp không cần thực hiện thông báo phát hành mới.

blue-check 10/9/2019 Chi nhánh có cần lập thông báo phát hành hóa đơn?
(Công văn số 70834/CT-TTHT)

Theo quy định tại khoản 4 Điều 9 Thông tư 39/2014/TT-BTCstatus1 , đối với Chi nhánh sử dụng chung mẫu hóa đơn với Công ty, nếu Chi nhánh khai thuế GTGT riêng thì phải gửi thông báo phát hành hóa đơn. Ngược lại, nếu Chi nhánh khai thuế GTGT tập trung tại trụ sở chính thì được miễn thông báo phát hành hóa đơn. Xem thêm

Trường hợp Chi nhánh có lập thông báo phát hành hóa đơn điện tử, phải đảm bảo nguyên tắc không được tạo trùng số hóa đơn trong cùng ký hiệu với các hóa đơn điện tử đã phát hành trước đây (khoản 3 Điều 5 Thông tư 39/2014/TT-BTCstatus1 ).

Ngoài ra, Chi nhánh phải thay đổi số thứ tự mẫu hóa đơn khi có thay đổi một trong các tiêu chí trên mẫu hóa đơn đã thông báo phát hành như tiêu chí bắt buộc, kích thước hóa đơn,...

Trường hợp Chi nhánh có nhu cầu thay đổi hóa đơn điện tử theo mẫu thống nhất của Tập đoàn thì phải dừng sử dụng hóa đơn điện tử còn tồn và thực hiện hủy theo quy định tại khoản 3 Điều 11 Thông tư 32/2011/TT-BTCstatus1 và Điều 29 Thông tư 39/2014/TT-BTCstatus1 .

blue-check 4/4/2019 Trước 1/11/2020, vẫn được phép thông báo phát hành hóa đơn giấy
(Công văn số 3183/CT-TTHT)

Theo Công văn số 4311/TCT-CS ngày 5/11/2018, hóa đơn giấy được phép tồn tại đến ngày 31/10/2020, kể từ 1/11/2020 mới bắt buộc ngừng sử dụng để chuyển sang hóa đơn điện tử theo Nghị định 119/2018/NĐ-CPstatus2 . Xem thêm

Theo đó, trường hợp Công ty đã đặt in hóa đơn nhưng chưa thông báo phát hành trước ngày 1/11/2018 (ngày Nghị định 119 có hiệu lực) thì sau ngày 1/11/2018 vẫn được tiếp tục thông báo phát hành để sử dụng.

blue-check 1/8/2018 Thông báo phát hành hóa đơn điện tử phải gửi trước 2 ngày sử dụng
(Công văn số 2971/TCT-CS)

Trường hợp Công ty đáp ứng điều kiện khởi tạo hóa đơn điện tử quy định tại Điều 4 Thông tư 32/2011/TT-BTCstatus1 thì được gửi thông báo phát hành hóa đơn điện tử để sử dụng. Xem thêm

Thông báo phát hành hóa đơn phải gửi đến cơ quan thuế chậm nhất 2 ngày trước khi dự kiến bắt đầu sử dụng hóa đơn.

blue-check 12/10/2017 Từ 12/6/2017, Thông báo phát hành hóa đơn chỉ cần gửi trước 2 ngày
(Công văn số 4702/TCT-CS)

Theo sửa đổi tại khoản 3 Điều 1 Thông tư 37/2017/TT-BTCstatus1 , kể từ ngày 12/6/2017, thời hạn gửi Thông báo phát hành hóa đơn đã được rút ngắn hơn so với trước đó. Xem thêm

Cụ thể, doanh nghiệp chỉ cần gửi Thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế trước khi bắt đầu sử dụng 02 ngày, thay vì quy định cũ là 05 ngày.

blue-check 6/3/2017 Thông báo phát hành hóa đơn phải nộp trước ngày sử dụng ít nhất 5 ngày
(Công văn số 8082/CT-TTHT)

Theo quy định tại khoản 4 Điều 9 Thông tư 39/2014/TT-BTCstatus1 , "Thông báo phát hành hóa đơn" phải được gửi đến cơ quan thuế chậm nhất 05 ngày trước khi bắt đầu sử dụng. Xem thêm

Như vậy, thời điểm gửi Thông báo phát hành hóa đơn cho cơ quan thuế đến thời điểm bắt đầu sử dụng phải trước ít nhất 5 ngày.

Theo đó, trường hợp Công ty ghi ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn là sạu 5 ngày kể từ ngày lập Thông báo phát hành, nhưng tính từ thời điểm gửi Thông báo phát hành cho cơ quan thuế đến thời điểm bắt đầu sử dụng lại ít hơn 5 ngày thì không đúng quy định. Công ty phải điều chỉnh và gửi lại Thông báo phát hành hóa đơn mới.

Mức phạt dành cho hành vi vi phạm liên quan đến lập Thông báo phát hành hóa đơn hiện đang áp dụng theo khoản 3 Điều 3 Nghị định 49/2016/NĐ-CPstatus2 , cụ thể từ 2 - 4 triệu đồng.

blue-check 24/8/2016 Về việc điều chỉnh Thông báo phát hành hóa đơn ghi sai
(Công văn số 3855/TCT-DNL)

Văn bản trả lời vướng mắc về việc Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) có phải điều chỉnh Thông báo phát hành hóa đơn ghi sai thông tin, thực tế sử dụng hóa đơn GTGT do Chi nhánh tự tạo và phát hành nhưng lại khai báo là sử dụng hóa đơn của cơ quan chủ quản dẫn đến bị trùng mẫu số và kí hiệu hóa đơn với các chi nhánh khác trong cùng hệ thống Xem thêm

Theo đó, Tổng cục Thuế đã cho phép Chi nhánh Ngân hàng BIDV không phải điều chỉnh lại Thông báo phát hành hóa đơn ghi sai thông tin nêu trên, nhưng Chi nhánh phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai, nộp thuế đối với các hóa đơn đã sử dụng thuộc Thông báo này

blue-check 14/12/2015 Đổi tên doanh nghiệp, phải điều chỉnh thông báo phát hành hóa đơn
(Công văn số 5371/TCT-DNL)

Theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Thông tư số 39/2014/TT-BTCstatus1 , trường hợp doanh nghiệp / chi nhánh thay đổi tên thì phải gửi thông báo điều chỉnh thông tin tại Thông báo phát hành hóa đơn (mẫu TB04/AC), đồng thời phải nộp kèm Hóa đơn mẫu đã điều chỉnh theo tên mới cho cơ quan thuế Xem thêm

Thời hạn gửi Thông báo điều chỉnh thông tin phát hành hóa đơn và Hóa đơn mẫu chậm nhất 05 ngày trước khi bắt đầu sử dụng hóa đơn theo tên mới (khoản 4 Điều 9 Thông tư số 39/2014/TT-BTCstatus1

blue-check 14/10/2015 Thông báo phát hành hóa đơn điện tử phải nộp riêng cho từng Chi nhánh
(Công văn số 4275/TCT-CS)

Theo quy định tại Thông tư 32/2011/TT-BTCstatus1 , trường hợp Công ty và Chi nhánh tại các tỉnh, thành phố đều sử dụng hình thức hóa đơn điện tử thì trước khi sử dụng phải lập Thông báo phát hành gửi cơ quan thuế quản lý Công ty và cơ quan thuế quản lý của từng Chi nhánh Xem thêm

blue-check 31/12/2014 Khai nộp thuế riêng, Chi nhánh phải Thông báo phát hành hóa đơn
(Công văn số 11842/CT-TTHT)

Theo quy định tại khoản 4 Điều 9 Thông tư số 39/2014/TT-BTCstatus1 , trường hợp Chi nhánh tại các tỉnh sử dụng chung mẫu hóa đơn với Công ty nhưng kê khai nộp thuế GTGT riêng thì Chi nhánh vẫn phải lập Thông báo phát hành hóa đơn và nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

blue-check 6/8/2014 Về thủ tục thông báo phát hành hóa đơn lần đầu
(Công văn số 3066/TCT-CS)

Theo quy định tại Thông tư số 39/2014/TT-BTCstatus1 , các doanh nghiệp khi thông báo phát hành hóa đơn lần đầu phải có văn bản đề nghị sử dụng hóa đơn tự in, đặt in (Mẫu số 3.14 Phụ lục 3). Quy định này được áp dụng từ 1/6/2014. Xem thêm

Trường hợp trước ngày 1/6/2014, doanh nghiệp đã có Văn bản xác nhận của cơ quan thuế cho tự in, đặt in hóa đơn theo quy định tại Công văn 7527/BTC-TCT thì Văn bản có thể được sử dụng cho việc thông báo phát hành hóa đơn lần đầu từ sau 1/6/2014 thay cho "Văn bản đề nghị sử dụng hóa đơn tự in, đặt in"

blue-check 17/3/2014 Doanh nghiệp mới thành lập từ 2014, nếu chưa thông báo phát hành Hóa đơn có thể đăng ký lại phương pháp tính thuế
(Công văn số 858/TCT-KK)

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp mới thành lập thuộc diện được "đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế", Tổng cục Thuế yêu cầu Cục thuế các tỉnh thông báo số điện thoại dành để tiếp nhận và trả lời vướng mắc về đăng ký phương pháp tính thuế ngay tại các Phòng ĐKKD Xem thêm

Các doanh nghiệp mới thành lập từ đầu năm 2014 đến nay, nếu vẫn chưa thông báo phát hành hóa đơn thì được nộp Thông báo mẫu số 06/GTGT để đăng ký áp dụng phương pháp khấu trừ thuế

Trường hợp đã mua hóa đơn bán hàng để sử dụng thì phải tiếp tục áp dụng phương pháp trực tiếp cho hết năm 2014. Sang năm 2015, 2016 được xác định lại phương pháp tính thuế dựa trên doanh thu năm 2014

blue-check 4/9/2013 Thông báo phát hành hóa đơn phải gởi trước khi sử dụng 5 ngày
(Công văn số 2896/TCT-CS)

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 9 Thông tư 153/2010/TT-BTCstatus1 , nay là Thông tư 64/2013/TT-BTCstatus1 , thông báo phát hành hóa đơn phải gởi cơ quan Thuế chậm nhất 5 ngày trước khi sử dụng và trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ký

blue-check 30/8/2012 Đổi tên Công ty phải lập lại Thông báo phát hành Hóa đơn
(Công văn số 6541/CT-TTHT)

Theo quy định tại khoản 4 Điều 9 Thông tư 153/2010/TT-BTCstatus1 , trường hợp Công ty chỉ thay đổi tên Công ty, mã số thuế, địa chỉ không thay đổi thì được phép đóng dấu tên mới vào bên cạnh tên cũ để tiếp tục sử dụng nhưng phải lập thông báo phát hành hóa đơn gửi cơ quan Thuế

blue-check 20/7/2012 Thay đổi tên và địa chỉ, cần lập lại Thông báo phát hành hóa đơn
(Công văn số 5433/CT-TTHT)

Trường hợp Chi nhánh đồng thời thay đổi tên và địa chỉ, nhưng mã số thuế vẫn giữ nguyên, trên hóa đơn chưa in sẵn địa chỉ cũ thì Chi nhánh chỉ cần đóng dấu tên mới vào bên cạnh tên cũ để tiếp tục sử dụng. Đồng thời, do thay đổi địa chỉ trụ sở nên Chi nhánh phải lập lại Thông báo phát hành hóa đơn gửi đến cơ quan thuế nơi chuyển đến theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Thông tư số 153/2010/TT-BTC.

blue-check 21/11/2011 Đổi tên Công ty khi chưa lập Thông báo phát hành hóa đơn, hóa đơn theo tên cũ bắt buộc hủy
(Công văn số 9960/CT-TTHT)

Trường hợp Công ty đổi tên mới trong khi hóa đơn đã đặt in theo tên cũ nhưng chưa lập thông báo phát hành hóa đơn thì bắt buộc phải hủy và in lại theo tên mới

blue-check 1/8/2011 Về việc lập thông báo phát hành hóa đơn của doanh nghiệp tự in hóa đơn
(Công văn số 2640/TCT-CS)

Văn bản xử lý vướng mắc trong việc doanh nghiệp in hóa đơn tự in hóa đơn để sử dụng. Xem thêm

Theo đó, doanh nghiệp in hóa đơn khi tự in hóa đơn cho chính đơn vị mình sử dụng thì cần có Quyết định in hóa đơn thay cho hợp đồng in hóa đơn. Khi lập Thông báo phát hành hóa đơn, thông tin nhập vào phần mềm sẽ là số, ngày ký quyết định in hóa đơn

blue-check 25/7/2011 Phó Tổng Giám đốc có được ký Thông báo phát hành hóa đơn ?
(Công văn số 2525/TCT-CS)

Trường hợp Tổng Giám đốc của ngân hàng đã ủy quyền bằng văn bản cho Phó tổng giám đốc phụ trách công tác kế toán tài chính chỉ đạo nội dung về kế toán (bao gồm cả hóa đơn) thì việc Phó tổng giám đốc phụ trách công tác kế toán tài chính ký thông báo phát hành hóa đơn theo ủy quyền của Tổng giám đốc gửi cơ quan thuế là phù hợp.

blue-check 1/4/2011 Về thời hạn nộp Thông báo phát hành hóa đơn
(Công văn số 4271/BTC-TCT)

Theo quy định tại khoản 4 Điều 9 Thông tư số 153/2010/TT-BTCstatus1 , Thông báo phát hành hóa đơn phải được nộp tại cơ quan thuế ít nhất 5 ngày trước ngày hóa đơn đặt in hoặc tự in bắt đầu sử dụng. Ngày nộp thông báo phát hành hóa đơn cũng không được trễ hơn 10 ngày kể từ ngày ký thông báo Xem thêm

Các doanh nghiệp thuộc diện tự in hóa đơn hoặc lựa chọn hình thức tự in hóa đơn bằng máy tính nên lập thông báo phát hành hóa đơn đúng thời hạn để có thể sử dụng hóa đơn tự in một cách hợp pháp

blue-check 4/1/2011 Chi nhánh nộp Thông báo phát hành hóa đơn tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp
(Công văn số 38/TCT-TVQT)

Các Chi nhánh trực thuộc Công ty nếu đăng ký sử dụng riêng hóa đơn thì nộp thông báo phát hành hoá đơn kèm hoá đơn mẫu cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

XEM THÊM
blue-check 4/6/2020 Về thủ tục thông báo phát hành hóa đơn điện tử
(Công văn số 2286/TCT-CS)

Văn bản trả lời Cục Thuế Tp. Hà Nội về thủ tục thông báo phát hành hóa đơn điện tử

blue-check 17/4/2020 Về việc lập thông báo phát hành hóa đơn điện tử
(Công văn số 24669/CT-TTHT)

Liên quan đến việc lập thông báo phát hành hóa đơn điện tử, Cục thuế TP. Hà Nội yêu cầu thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn 1357/TCT-CS ngày 31/3/2020.

blue-check 23/3/2020 Về việc thông báo phát hành hóa đơn của địa điểm kinh doanh ngoài tỉnh
(Công văn số 13538/CT-TTHT)

Liên quan đến việc tiếp nhận thông báo phát hành hóa đơn của địa điểm kinh doanh ngoài tỉnh, Cục thuế TP. Hà Nội đang chờ xin ý kiến của Tổng cục Thuế và sẽ hướng dẫn sau.

blue-check 3/1/2019 Về việc thông báo phát hành hóa đơn tự in
(Công văn số 22/TCT-CS)

Văn bản trả lời vướng mắc liên quan đến việc thông báo phát hành hóa đơn tự in.

blue-check 13/4/2015 Về việc nhập Thông báo phát hành hóa đơn của Công ty TMDV Đỗ Kha
(Công văn số 1350/TCT-TVQT)
blue-check 29/8/2014 Từ 1/7/2014, Thông báo phát hành hóa đơn GTGT kiêm tờ khai hoàn thuế quy định mới
(Công văn số 3689/TCT-KK)

Tổng cục Thuế lưu ý: Xem thêm

1. Các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh bán hàng hoàn thuế GTGT đã thông báo phát hành Hóa đơn GTGT kiêm tờ khai hoàn thuế theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư 58/2012/TT-BTCstatus1 trước ngày 1/7/2014, nếu có nhu cầu vẫn được tiếp tục sử dụng cho đến hết số đã thông báo phát hành. Kể từ ngày 1/7/2014, doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh bán hàng hoàn thuế GTGT phải thông báo phát hành Hóa đơn GTGT kiêm tờ khai hoàn thuế theo mẫu tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 72/2014/TT-BTCstatus2 nêu trên.

2. Trường hợp trên Hóa đơn GTGT kiêm tờ khai hoàn thuế, người bán hàng ghi đúng số hộ chiếu nhưng tên, quốc tịch của khách nước ngoài chưa chính xác hoặc chưa rõ ràng và vẫn đáp ứng được các điều kiện khác quy định tại Thông tư 72/2014/TT-BTCstatus2 thì được coi như đủ điều kiện hoàn thuế cho khách nước ngoài khi xuất cảnh.

blue-check 23/4/2012 Về chữ ký của Giám đốc trên Thông báo phát hành hóa đơn
(Công văn số 1390/TCT-CS)

Văn bản trả lời về đề nghị của Công ty điện toán và truyền số liệu (VDC) liên quan đến chữ ký của Giám đốc mới được bổ nhiệm trên thông báo phát hành hóa đơn trong thời gian hoàn thiện hồ sơ thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật.

blue-check 20/10/2015 Thông báo phát hành hóa đơn (tại Chi cục Thuế)
(Thủ tục hành chính số QD2180:03CCT)

+ Thành phần hồ sơ: Xem thêm

++ Trường hợp (1), hồ sơ gồm:

+++ Thông báo phát hành hóa đơn theo Mẫu TB01/AC ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTCstatus2 .

+++ Hoá đơn mẫu (đối với trường hợp thông báo phát hành lần đầu và các lần tiếp theo nếu có sự thay đổi về nội dung và hình thức hóa đơn phát hành).

+++ Bảng kê hóa đơn chưa sử dụng theo Mẫu 3.10 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTCstatus1 (áp dụng đối với trường hợp tổ chức, hộ, cá nhân chuyển địa điểm kinh doanh).

++ Trường hợp (2), hồ sơ gồm:

+++ Quyết định áp dụng hoá đơn điện tử theo Mẫu số 1 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 32/2011/TT-BTCstatus1 ;

+++ Thông báo phát hành hóa đơn điện tử theo Mẫu số 2 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 32/2011/TT-BTCstatus1 .

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

blue-check 20/10/2015 Thông báo phát hành hóa đơn (tại Cục Thuế)
(Thủ tục hành chính số QD2180:03CT)

+ Thành phần hồ sơ: Xem thêm

++ Trường hợp (1), hồ sơ gồm:

+++ Thông báo phát hành hóa đơn theo Mẫu TB01/AC ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTCstatus2 .

+++ Hoá đơn mẫu (đối với trường hợp thông báo phát hành lần đầu và các lần tiếp theo nếu có sự thay đổi về nội dung và hình thức hóa đơn phát hành).

+++ Bảng kê hóa đơn chưa sử dụng theo Mẫu 3.10 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTCstatus1 (áp dụng đối với trường hợp tổ chức, hộ, cá nhân chuyển địa điểm kinh doanh).

++ Trường hợp (2), hồ sơ gồm:

+++ Quyết định áp dụng hoá đơn điện tử theo Mẫu số 1 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 32/2011/TT-BTCstatus1 ;

+++ Thông báo phát hành hóa đơn điện tử theo Mẫu số 2 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 32/2011/TT-BTCstatus1 .

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

blue-check 1/1/2011 Mẫu Thông báo phát hành hóa đơn (dành cho Cục Thuế)
(Biểu mẫu số 3.6:153/2010/TT-BTC)

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 10 Thông tư 153/2010/TT-BTCstatus1 thì các Cục Thuế tại mỗi địa phương khi đặt in hóa đơn phải lập Thông báo phát hành hoá đơn (theo mẫu này) và gửi đến tất cả các Cục Thuế trong cả nước trong vòng 10 ngày làm việc trước khi cấp bán. Thông báo này cũng phải được niêm yết ngay tại trụ sở Cục Thuế tại nơi dễ thấy nhất khi vào cơ quan Thuế

blue-check 14/7/2014 Về việc thông báo phát hành hóa đơn của Công Ty TNHH Thời Trang S.B Saigon
(Công văn số 5564/CT-TTHT)

Văn bản trả lời về Thông báo phát hành hóa đơn sai tên của Công Ty TNHH Thời Trang S.B Saigon

blue-check 26/5/2014 Về việc thông báo phát hành hóa đơn
(Công văn số 1916/TCT-CS)

Trả lời vướng mắc về việc thông báo phát hành hóa đơn, Tổng cục Thuế yêu cầu thực hiện theo Điều 9 Thông tư số 64/2013/TT-BTCstatus1

blue-check 16/10/1998 Về thông báo phát hành hóa đơn
(Công văn số 3562/TCT-AC)
HẾT HIỆU LỰC
stop-check 12/6/2017 Sửa đổi quy định về thông báo phát hành hóa đơn English attachment
(Thông tư số 37/2017/TT-BTCstatus1 )

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định về hóa đơn tại Thông tư 39/2014/TT-BTCstatus1 (đã được sửa đổi tại Thông tư 119/2014/TT-BTCstatus2 và Thông tư 26/2015/TT-BTCstatus2 ). Xem thêm

Theo đó, đối với Thông báo phát hành hóa đơn, doanh nghiệp được gửi đến cơ quan thuế chậm nhất là 02 ngày trước khi bắt đầu sử dụng hóa đơn, thay vì trước đây bắt buộc phải gửi chậm nhất trước 05 ngày. Ngoài ra, Thông tư đã bỏ quy định phải gửi Thông báo phát hành hóa đơn trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ký thông báo.

Thêm nữa, theo sửa đổi tại khoản 1, khoản 2 Điều 1 Thông tư này, trường hợp sau 02 ngày làm việc (thay vì trước đó là 05 ngày), kể từ ngày cơ quan thuế nhận được đơn đề nghị sử dụng hóa đơn đặt in, tự in mà không có ý kiến bằng văn bản thì mặc nhiên doanh nghiệp được sử dụng hóa đơn đặt in, tự in.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/6/2017.