LuatVietnam

blue-check Thông tin cần biết về chính sách ân hạn thuế năm 2023 English attachment

Công điện số 02/CĐ-TCT ngày 14/4/2023 của Tổng cục Thuế về việc triển khai Nghị định số 12/2023/NĐ-CP của Chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất trong năm 2023 (2 trang)
Posted: 17/4/2023 8:45:05 AM | Latest updated: 18/4/2023 2:55:37 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5680 | Vietlaw: 607
LuatVietnam

Công điện yêu cầu Cục thuế các tỉnh phổ biến cho doanh nghiệp biết về chính sách ân hạn nộp thuế năm 2023 đã được Chính phủ ban hành tại Nghị định số 12/2023/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 14/4/2023 đến hết ngày 31/12/2023.

Theo đó, năm 2023, doanh nghiệp sẽ được ân hạn nộp các loại thuế GTGT, thuế TNDN và tiền thuê đất như sau:

- Gia hạn thuế GTGT: 6 tháng đối với số thuế GTGT phát sinh từ tháng 3 - tháng 5 và quý I/2023; 5 tháng đối với số thuế GTGT của tháng 6 và quý II/2023; 4 tháng đối với số thuế GTGT của tháng 7; 3 tháng đối với số thuế GTGT của tháng 8.

- Gia hạn thuế TNDN: 3 tháng đối với số thuế TNDN tạm nộp của quý I và quý II/2023.

- Gia hạn tiền thuê đất: 6 tháng đối với 50% số tiền thuê đất phải nộp năm 2023.

Riêng hộ, cá nhân kinh doanh, được gia hạn nộp đến ngày 30/12/2023 đối với toàn bộ số thuế GTGT, thuế TNCN phát sinh năm 2023.

Doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế phải gửi Giấy đề nghị gia hạn (một lần cho toàn bộ các kỳ tính thuế được gia hạn) cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế theo tháng (hoặc theo quý). Trường hợp gửi riêng Giấy đề nghị gia hạn thuế thì nộp chậm nhất ngày 30/9/2023.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5680

Tệp đính kèm

enflag wordicon CD02_14042023TCT[VLO].docx

Lược đồ

Ân hạn thuế 2023Cập nhật đến: 2-May-2023

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Chính sách thuế

blue-check Thông tin cần biết về chính sách gia hạn nộp thuế năm 2023
blue-check Doanh nghiệp nào được gia hạn nộp thuế năm 2023?
blue-check Các lưu ý về chính sách gia hạn nộp thuế năm 2023
blue-check Đề án cải cách các sắc thuế GTGT, TNDN và TTĐB giai đoạn 2021-2030
blue-check Bộ Tài chính công bố các thay đổi về biện pháp thương mại với WTO English attachment
blue-check Thông tin cần biết về chính sách ân hạn thuế năm 2023 English attachment
blue-check Chính sách ân hạn nộp thuế năm 2023 English attachment
blue-check Các vấn đề cần xem xét khi tham gia chính sách thuế suất tối thiểu toàn cầu
blue-check Chính sách miễn, giảm thuế năm 2023 sẽ được trình trước ngày 15/4/2023
blue-check Phương án miễn, giảm, ân hạn thuế năm 2023 sẽ được trình Chính phủ trước 15/3/2023
blue-check Bộ Tài chính từ chối gia hạn chính sách giảm thuế GTGT cho năm 2023
blue-check Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thực hiện trước 1/1/2015 có được ưu đãi?
blue-check Nghị định gia hạn nộp thuế năm 2023 sẽ được trình ban hành trong tháng 4
blue-check Kế hoạch rà soát cắt giảm thủ tục hành chính thuế năm 2023
blue-check Những lưu ý về thuế đầu năm 2023
blue-check Tổng hợp các chính sách thuế mới của năm 2022
blue-check Định hướng cải cách chính sách thuế đến năm 2030
blue-check Về chính sách ưu đãi thuế đối với DNNVV
blue-check Khẩn trương nộp giấy đề nghị ân hạn thuế năm 2022 trước ngày 30/9
blue-check TCHQ từ chối kiến nghị cho phép miễn thuế hàng NK tại chỗ để SXXK