LuatVietnam

blue-check Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc tại Tp. HCM từ 25/7/2023

Quyết định số 3029/QĐ-UBND ngày 25/7/2023 của UBND TP. HCM về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Quy hoạch - Kiến trúc (7 trang)
Posted: 9/8/2023 8:49:02 AM | Latest updated: 9/8/2023 5:46:12 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5759
LuatVietnam

Các thủ tục hành chính lĩnh vực kiến trúc được hướng dẫn tại Quyết định này bao gồm:

1. Cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc

2. Cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc (do chứng chỉ bị mất, hư hỏng hoặc thay đổi thông tin cá nhân được ghi trong chứng chỉ hành nghề)

3. Cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp

4. Gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc

5. Công nhận chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài ở Việt Nam

6. Chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài ở Việt Nam

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và bãi bỏ Quyết định 1528/QĐ-UBND ngày 07/5/2021.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Effective Date 25-Jul-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5759

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian