LuatVietnam

blue-check Thủ tục cấp phép tổ chức hội thảo quốc tế về thông tin & truyền thông tại Tp. HCM

Quyết định số 3505/QĐ-UBND ngày 21/8/2023 của UBND TP. HCM về việc công bố danh mục thủ tục hành chính về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam (5 trang)
Posted: 28/8/2023 2:28:03 PM | Latest updated: 29/8/2023 3:26:42 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5775
LuatVietnam

Quyết định công bố kèm hướng dẫn 01 thủ tục mới ban hành và 01 thủ tục sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin & Truyền thông TP. HCM, gồm:

1. Cho chủ trương đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế không thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ

2. Cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế không thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ

Theo đó, lưu ý, việc xin chủ trương đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tùy thuộc vào nhu cầu của đơn vị tổ chức, không phải là quy trình bắt buộc cần thực hiện trước khi xin phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế. Sau khi được cho phép về chủ trương đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế, đơn vị tổ chức có trách nhiệm xây dựng Đề án tổ chức và xin phép người có thẩm quyền về việc tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế theo quy định.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bãi bỏ nội dung công bố cho thủ tục hành chính có thứ tự số 25 tại Danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 6517/QĐ-UBND ngày 13/12/2016.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực 21-Aug-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5775

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Lược đồ

Không có dữ liệu

Dòng thời gian

Không có dữ liệu