LuatVietnam

blue-check Thủ tục cấp thẻ ABTC (dành cho doanh nhân đi lại trong khối APEC)

Quyết định số 5358/QĐ-BCA ngày 2/8/2023 của Bộ Công an về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công an (11 trang)
Posted: 3/8/2023 7:26:12 AM | Latest updated: 7/8/2023 3:54:02 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5757
LuatVietnam

Quyết định công bố kèm hướng dẫn 02 thủ tục được quy định tại Quyết định số 09/2023/QĐ-TTg, gồm: Cấp văn bản cho phép sử dụng thẻ ABTC tại các bộ, ngành và Cấp văn bản cho phép sử dụng thẻ ABTC tại địa phương.

Đối tượng áp dụng bao gồm doanh nhân đang làm việc tại các doanh nghiệp nhà nước giữ các chức danh:

a) Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch công ty, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng quản trị; Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc các doanh nghiệp, ngân hàng hoặc chi nhánh ngân hàng;

b) Trưởng ban, Phó Trưởng ban Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế;

c) Kế toán trưởng, Trưởng ban, Phó Trưởng ban, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng có liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh, thương mại, đầu tư, dịch vụ trong các doanh nghiệp; Trưởng chi nhánh của doanh nghiệp.

Ngoài ra, còn áp dụng với doanh nhân đang làm việc tại các doanh nghiệp được thành lập hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam, cụ thể gồm:

- Chủ doanh nghiệp tư nhân, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị; Chủ tịch công ty; Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc, Phó Tổng giám đốc hoặc Phó Giám đốc doanh nghiệp;

- Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc hợp tác xã hoặc liên hợp tác xã;

- Kế toán trưởng, Giám đốc bộ phận hoặc Trưởng phòng có liên quan trực tiếp đến các hoạt động kinh doanh, thương mại, đầu tư, dịch vụ trong các doanh nghiệp; Trưởng chi nhánh của doanh nghiệp.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực 2-Aug-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5757

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Lược đồ

Thẻ ABTCCập nhật đến: 2-Aug-2023

Dòng thời gian

Không có dữ liệu